top of page
Search

Vpliv življenjskih pozicij učiteljev na dinamiko razreda: kako prepričanja oblikujejo učni proces?

Updated: Jun 19

TRANSAKCIJSKA ANALIZA IN ŽIVLJENJSKE POZICIJE


Transakcijska analiza (TA) je psihološka metoda, ki analizira komunikacijske vzorce in vedenjske dinamike v medosebnih odnosih.


Življenjske pozicije so koncept iz transakcijske analize, ki ga je razvil Eric Berne, ustanovitelj transakcijske analize (TA). Te pozicije opisujejo temeljna prepričanja, ki jih imajo posamezniki o sebi in drugih. Temeljijo na naših zgodnjih življenjskih izkušnjah in interakcijah z ljudmi, ki so nas obkrožali. Otrok, ki prejema podporo in ljubezen, lahko razvije občutek vrednosti tako zase kot za druge. Podpore in ljubezni otroku seveda ne smemo zamenjati za odsotnost omejitev in avtoritete v vzgoji in izobraževanju. Nasprotno, otrok, ki doživlja zavrnitev ali kritiko, lahko razvije negativne življenjske pozicije. Te temeljne zaznave o sebi in drugih pogosto ostanejo z nami skozi vse življenje, oblikujejo naše vedenje in vplivajo na naše odnose in vedenje v različnih situacijah.


Transakcijska analiza loči 4 osnovne življenjske pozicije so:

  • Jaz sem OK, ti si OK

  • Jaz nisem OK, ti si OK

  • Jaz sem OK, ti nisi OK

  • Jaz nisem OK, ti nisi OK


Življenjske pozicije niso fiksne in se lahko spreminjajo skozi čas in v različnih situacijah. Na primer, oseba lahko v eni situaciji deluje iz pozicije "Jaz sem OK, ti si OK", v drugi pa iz "Jaz nisem OK, ti si OK".


Način, kako posameznik dojema sebe in druge, močno vpliva na njegove medosebne odnose. Osebe z bolj pozitivnimi življenjskimi pozicijami bodo verjetno imeli boljše in bolj konstruktivne odnose, medtem ko bodo osebe z negativnimi življenjskimi pozicijami imele več težav pri vzpostavljanju in vzdrževanju zdravih odnosov. Zato je dobro, da se zavedamo svojih življenjskih pozicij in, kjer je potrebno, spremenimo negativna prepričanja v bolj pozitivna in funkcionalna.


KAJ POMENIJO POSAMEZNE ŽIVLJENJSKE POZICIJE?


1. Jaz sem OK, ti si OK

To je najbolj zdrava in produktivna življenjska pozicija. Oseba, ki ima to prepričanje, verjame, da je sama po sebi vredna in sprejemljiva ter da so tudi drugi ljudje vredni in sprejemljivi. Takšna oseba je samozavestna, spoštljiva do drugih in ima pozitiven odnos do življenja. Ta pozicija omogoča zdrave, enakovredne odnose in sodelovanje. Učitelj s tako pozicijo v razredu spoštuje dijake in ceni njihov prispevek pri delu.


2. Jaz nisem OK, ti si OK

Oseba v tej poziciji verjame, da so drugi ljudje v redu, sama pa ni. To prepričanje lahko vodi do občutkov manjvrednosti, nizke samozavesti in odvisnosti od drugih. Takšne osebe pogosto iščejo potrditev od drugih in se lahko počutijo nekompetentne ali nepomembne. Učitelj s to pozicijo je zelo kritičen do sebe, pogosto dvomi o svojih sposobnostih, vendar verjame, da so učenci sposobni in vredni.


3. Jaz sem OK, ti nisi OK

Oseba s tem prepričanjem verjame, da je sama v redu, drugi pa niso. Ta pozicija lahko vodi do arogance, superiornosti in nezaupanja do drugih. Oseba lahko druge obravnava kot manjvredne, kar lahko povzroči konflikte in težave v odnosih. Učitelj v tem primeru vidi sebe kot kompetentnega in sposobnega, vendar ima negativno mnenje o učencih. Verjame, da se učenci ne trudijo dovolj in da so manj sposobni.


4. Jaz nisem OK, ti nisi OK

Ta pozicija je najbolj negativna in destruktivna. Oseba verjame, da sama ni v redu, prav tako pa tudi drugi niso. To lahko vodi do občutkov brezupa, depresije in izolacije. Takšne osebe pogosto vidijo svet kot nepravičen in sovražen kraj, kar lahko vodi do pasivnosti ali agresivnosti. Učitelj sebe in učence doživlja kot nesposobne, nemočne in neučinkovite.

KATERA ŽIVLJENJSKA POZICIJA JE NAJBOLJ PRIMERNA V RAZREDU?


Najbolj zaželena in učinkovita življenjska pozicija v razredu je "Jaz sem OK, ti si OK". Ta pozicija temelji na prepričanju, da so tako učitelj kot učenci sposobni in vredni. Takšen pristop:

  • Ustvarja pozitivno učni okolje: Učenci se počutijo spoštovane in cenjene, kar spodbuja njihovo sodelovanje in motivacijo.

  • Povečuje samozavest: Ko učenci vidijo, da njihov učitelj verjame vanje, to poveča njihovo lastno samozavest.

  • Spodbuja sodelovanje: Učitelj in učenci delujejo kot tim, kjer vsi prispevajo in rastejo skupaj.

  • Zmanjšuje konflikte: Pozitiven in spoštljiv odnos zmanjšuje možnosti za nesporazume in konflikte v razredu.

Zakaj je dobro, da se učitelj zaveda življenskih pozicij?

Za učitelja je razumevanje lastnih življenjskih pozicij ključnega pomena, saj te vplivajo na način, kako komunicira z učenci in kako jih spodbuja ali zavrača. Zavedanje, iz katere pozicije večino časa delujemo, nam lahko pomaga izboljšati komunikacijo z učenci, povečati učinkovitost poučevanja ter ustvariti vzpodbudno učno okolje.Kakšna je vaša življenjska pozicija v razredu? Rešite kratek test in opravite samoanalizo (>>).
TEST (Življenjske pozicije v razredu)
.pdf
Download PDF • 179KB
Več o transakcijski analizi in učinkovitem vodenju razreda ter učnega procesa lahko izveste na našem 8-urnem praktičnem izobraževanju VODENJE RAZREDA (21. september 2024, Ljubljana). Preberite več >>.
Za boljše razumevanje novih vedenjskih vzorcev med mladimi ter za učinkovito komunikacjo s sodobnimi mladimi in njihovimi starši pa priporočamo naše izobraževanje PORAST NARCIZMA IN INDIVIDUALIZMA TER ZATON AVTORITETE V ŠOLI (22. in 23. avgust 2024, Ljubljana). Preberite več >>.Comments


bottom of page