top of page

UČINKOVITO VODENJE RAZREDA: motivacija, avtoriteta, disciplina

8-urno praktično izobraževanje za učitelje

RAZPISANI TERMINI:

21. september 2024 (Ljubljana)

9:30 - 18:00

CENA:

100,00 eur (DDV je že vključen, vsak udeleženec prejme potrdilo za napredovanje v nazive in dodatna gradiva, plačilo je možno preko šole z naročilnico ali individualno preko računa)

Classroom
Kako motivirati različne tipe učencev in zakaj klasični pristropi k motivaciji ne delujejo več? Kako ramišljajo in čustvujejo sodobni mladi ter kako se prilagoditi na nove vedenjske vzorce med mladimi? Kako vzpostaviti dobro delovno klimo v razredu? Kako učinkovito strukturirati učno uro?
PRIJAVI SE
 

Vas zanima, kaj najbolj motivira sodobne generacije in kako sestaviti učno uro, da bodo vsi učenci sledili pouku? Se sprašujete, kako vzpostaviti avtoriteto in kako se ustrezno odzivati na disciplinske probleme v razredu? Bi radi izvedeli, kateri je vaš primarrni vodstveni stil in kaj je zanj značilno? Bi radi spoznali, kateri vodstveni stil doseže največ učencev in kateri je v določenih situacijah najbolj učinkovit? Pridružite se nam na naši prvi enodnevni delavnici "Vodenje razreda", kjer boste dobili vse odgovore na zgornja vprašanja ter še veliko drugih praktičnih nasvetov in idej za dobro delovno klimo v razredu.

Učinkovito vodenje tako velike in raznolike skupnosti, kot je razred, poleg strokovnega pedagoškega znanja od učiteljev zahteva tudi lastnosti kakovostnega in uspešnega vodje. V razredu so za učitelja tako ključne temeljne veščine na štirih področjih:

- OSEBNA NARAVNANOST: zavedanje in sposobnost nadzorovanja lastnih vedenjskih, mišljenjskih in vodstvenih vzorcev;

- MOTIVACIJA: sposobnost motiviranja učencev različnih tipov in vzpostavljanja dobrih odnosov v razredu;

- KOMUNIKACIJA: sposobnost strateškega in načrtovanega posredovanja informacij, navodil in vrednot.

- AVTORITETA: poznavanja in uporaba različnih pristopov za doseganje avtoritete za vplivanje na sodelovalno delovno klimo v razredu. 

 

Na treningu bodo udeleženci veščine z vseh treh področij spoznavali skozi konkretne primere in praktične vaje. Prejeli bodo potrdila o udeležbi in gradiva. Trening je interaktiven in poteka v sproščenem vzdušju. Udeleženci so ves čas vabljeni k aktivnemu sodelovanju in vključevanju novih spoznanj v prakso.

 

OBRAVNAVANE VSEBINE IN TEMATIKE:

  • Različni načini in modeli vodenja ter njihove prednosti in omejitve pri vzpostavljanju odnosov v razredu.

  • Različni tipi avtoritete v vzgoji ter njihovi učinki na motivacijo in delo učencev v različnih situacijah.

  • Prepoznavanje in uporaba različnih reprezentacijskih zaznavnih sistemov v razredu.

  • Osnovne tehnike iz različnih psiholoških pristpov (transakcijska analiza, psihoanaliza, behaviorizem) za vzpostavljanje boljših odnosov v razredu in za motivacijo učencev. 

  • Tehnika kinestetičnega in prostorskega sidranja za vzpostavljanje delovne klime v razredu.

  • 15 tehnik in strategij za hitre odzive učiteljev na disciplinske probleme v razredu ali neprimerno vedenje učencev

  • 5-stopenjski model učenja.

  • Nezavedni miselni vzorci, ki vplivajo na to, kako se obnašamo, vrednotimo informacije, se učimo in odločamo.

  • Kako strukturirati učno uro, da bodo vanjo aktivno vključeni različni tipi učencev.

PRIJAVI SE

Naša Izobraževanja izhajajo iz unikatnega prepleta spoznanj in pristopov iz različnih disciplin in področij od nevroznanosti, pedagogike in psihoanalize do filozofije, psihologije ter sodobnih komunikacijskih in vodstvenih študij.
 

Treningi so zasnovani na podlagi več kot 20-letnih praktičnih izkušenj pri delu z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih stopnjah izobraževanja in v poslovnem svetu v slovenskem prostoru in v tujini (ZDA, Azija, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod). 

Treningi so zastavljeni kot preplet konkretnih nasvetov s teoretičnim ozadjem in primeri iz prakse na eni ter praktičnih vaj s povratno informacijo na drugi strani. Interaktivni pristop omogoča neposredno vključevanje novih spoznanj v prakso. 

Vsi udeleženci na treningu dobijo gradivo in učne materiale. Skozi rabo dodatnih gradiv in vaj lahko udeleženci dodatno in samostojno urijo pridobljene veščine ali jih nadgradijo z dodatnimi treningi in izobraževanji na drugih področjih. 

Vsi udeleženci prejmejo potrdila o udeležebi za napredovanje v nazive. Izobraževanje lahko nadgradite z dodatimi treningi in po lastni izbiri sestavite Celostno izobraževanje Mehke veščine za učitelje z vključeno uporabo v praksi. 

Celostno 24-urno izobraževanje z vključeno uporabo v praksi

Združite (vsaj tri) naša 8-urna izobraževanja po vaši izbiri v celostno 24-urno izobraževanje, ki vključuje uporabo v praksi in možnost dodatnih posvetov z našimi strokovnjaki.

 

S tem boste pridobili potrdilo o udeležbi na "daljšem izobraževanju v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi", ki je nova kategorija iz  Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. 

Celostno izobraževanje je osredotočeno na mehke prenosljive veščine za učitelje

Preberi več >>

Primary School Desks
Conference

Organizirajte izobraževanje za učiteljski kolektiv ali za starše
na vaši šoli. 

Vsa izobraževanja izvajamo tudi na šolah za učiteljske kolektive ali za starše. 

Obliko, dolžino in termine izobraževanj prilagodimo željam šole. 

Pošljite povpraševanje na info@centerargument.si

ali preberite več o izobraževanjih za šole >>

V zadnjih dveh letih nam je zaupalo že več kot 2500 učiteljev in več kot 50 šol iz Slovenije in tujine.

Slovenija: Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Gimnazija Celje Center, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Kranj, Gimnazija Tolmin, Prometna šola Maribor, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija in srednja šola Domžale, Gimnazija Novo mesto, GSŠRM Kamnik, OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Dob, OŠ Nove Fužine, OŠ Šenčur, OŠ Bovec, OŠ Žirovnica, OŠ Simona Jenka Kranj, Šolski center Rogaška Slatina, Fakulteta za energetiko Krško, Univerza v Mariboru, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Pesnica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM ... 

Tujina: Grand Oaks (ZDA), KingWood (ZDA), University of Trento (Italija), Liceo Caterina Percoto (Italija), Liceo Scientifico Severi (Italija), Don Lorenzo Milani High School (Italija), Liceo Scientifico G.Galilei (Italija), University Trento (Italija), Gems Modern Academy (Združeni Arabski Emirati), Vocalise School (Združeni Arabski Emirati), VI Liceum Ogólnokształcące (Poljska), WSB University (Poljska), Tozok Ozel Okullar (Turčija), FMV Ayazağa Işık High School (Turčija), AA Hellas (Grčija), ITT Delhi (India), Roga Academy (Singapore), Helsingin Soumalainen Yhteiskoulu (FInska), Patras University (Grčija), New York University (ZDA), German School Izmir (Turčija) ...

Preberite vtise udeležencev naših izobraževanj >>

bottom of page