top of page
Screenshot 2024-06-02 at 07.09.58.png

CELOSTNO 24-URNO IZOBRAŽEVAVNJE Z
VKLJUČENO UPORABO V PRAKSI:
 
MEHKE PRENOSLJIVE VEŠČINE ZA UČITELJE

Pripravili smo paket celostnega 24-urnega izobraževanja za pedagoge z vključeno uporabo v praksi. Izobraževanje je pripravljeno v skladu z novim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki uvaja kategorijo "daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi“ kot nujen pogoj za napredovanje v nazive. Paket izobraževanj je sestavljen iz naših najbolje ocenjenih in najbolje obiskanih izobraževanj v preteklem letu in je osredotoočen na razvoj mehkih prenosljivih veščin za pedagoge.  V paket smo vključili  tudi individualne konzultacije oziroma individualni posvet  (preko spleta ali v fizični obliki) z našimi strokovnjaki in izvajalci za bolj učinkovito in lažjo neposredno uporabo na novo pridobljenih veščin v praksi. 

KAKO PROGRAM DELUJE?
Iz našega programa izobraževanj na temo mehkih prenosljivih veščin za učitelje izberete (vsaj) tri izobraževanja po vaši želji in sestavite celostni trening, prilagojen vašim potrebam in urniku. 

Pridobite potrdilo o udeležbi na daljšem izobraževanju z vključeno uporabo v praksi

Pridobljene veščine preizkusite v praksi in izkoristite možnost dodatnih posvetov s strokovnjaki

Izkoristite znižano ceno za udeležbo na vsaj treh izobraževanjih iz našega programa. 

Nadgradite svoja strokovna znanja s celostnim pristopom k mehkim prenosljivim veščinam. 

Sami izberite izobraževanja in sestavite celostni program, ki vam najbolj ustreza. 

PREGLED IZOBRAŽEVANJ IN VSEBIN

Izberite (vsaj) 3 izobraževanja in pridobite potrdilo o udeležbi na

"celostnem 24-urnem izobraževanju z vključeno uporabo v praksi". 

01

VODENJE RAZREDA: MOTIVACIJA, AVTORITETA, DISCIPLINA

Kako  vzpostaviti avtoriteto in kako se ustrezno odzivati na disciplinske probleme v razredu? Kaj najbolj motivira sodobne generacije in kako sestaviti učno uro, da bodo vsi učenci sledili pouku? Kakšen je vaš stil vodenja in kako ga priladogiti, da boste dosegli čim več učencev?

 

RAZPISANI TERMINI:

21. september 2024 (9:30 - 18:00), Ljubljana

02

UČINOVITO UČENJE IN POMNENJE

Kako podpreti različne učne stile tako v razredu kot pri samostojnem učenju? Udeleženci bodo pridobili znanje o tehnikah, ki spodbujajo aktivno učenje, razvijajo kritično razmišljanje in krepijo sposobnost pomnjenja. Spoznali in preizkusili bodo metodo pospešenega učenja ter nekatere druge inovativne pristope pri učenju in poučevanju.

RAZPISANI TERMINI:

Oktober 2024 (sobota - točen termin bo razpisan kmalu)

03

KRITIČNO IN KREATIVNO MIŠLJENJE ZA VSAK RAZRED

Kako vzpodbujati sodelovalno poučevanje in problemsko mišljenje, ki je osredotočeno na to, kako učenci mislijo, ne zgolj kaj mislijo. Spoznajte strategije, tehnike in učne priporočke za izboljšanje vsebine in strukture mišljenja na različnih predmetih področjih.

 

RAZPISANI TERMINI:

Oktober 2024 (sobota - točen termin bo razpisan kmalu)

04

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI SOGOVORNIKI

Kako komunicirati z zahtevnimi učenci, starši in sodelavci? Spoznajte temeljne principe prepričljive komunikacije za pedagoge ter veščine  za učinkovito komuniciranje in spoprijemanje s konfliktnimi sogovorniki in mediacjo v različnih okoliščinah. 

RAZPISANI TERMINI:

November 2024 (sobota - točen termin bo razpisan kmalu)

05

NARCIZEM, INDIVIDUALIZEM IN ZATON AVTORITETE

Kako razmišljajo in čustvujejo sodobni mladi? Kako razumeti in se učinkovito odzvati na čustvene izbruhe mladih, na povečano agresijo ali nemotiviratnost? Zakaj stari pristpoi k motivaciji ne delujejo več? Kako naj učitelj v sodobni šoli doseže avtoriteto v razredu? Kako voditi razred in se odzvati na morebitne disciplinske probleme? Praktične tehnike in strategije za učinkovito vodenje, motivacijo in komunikacijo s sodobnimi mladimi. 

RAZPISANI TERMINI:

marec 2025 (sobota - točen termin bo razpisan kmalu)

06

UMETNA INTELIGENCA V IZOBRAŽEVANJU

Množična raba in vpeljevanje orodij umetne inteligence v šole in v izobraževanje prinaša številne pasti in tudi koristne novosti. Na izobraževanju se bodo učitelji seznanili s praktičnimi primeri učinkovite in kritične rabe orodja AI.  Naučili se bodo, kaj so največje pasti, ki jih orodje prinaša, kako se jim izogniti ter kako učence vzpodbujati h kritični uporabi umetne inteligence za različne namene. 

RAZPISANI TERMINI:

December 2024 (sobota - točen termin bo razpisan kmalu)

CENA IN PRIJAVE

CENA: 270,00 eur

(udeležba na treh izobraževanjih, dodatna izobraževalna gradiva, DDV je že všet v ceno) 

Plačilo je možno individualno preko računa ali preko šole z naročilnico. 

Prijavite se preko online obrazca  (klik >>) ali preko elektronskega sporočila (info@centerargument.si

DODATNE INFORMACIJE:

info@centerargument.si / 041 624 038

 

Naša Izobraževanja izhajajo iz unikatnega prepleta spoznanj in pristopov iz različnih disciplin in področij od nevroznanosti, pedagogike in psihoanalize do filozofije, psihologije ter sodobnih komunikacijskih in vodstvenih študij.

Treningi so zasnovani na podlagi več kot 20-letnih praktičnih izkušenj pri delu z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih stopnjah izobraževanja in v poslovnem svetu v slovenskem prostoru in v tujini (ZDA, Azija, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod). 

Vse delavnice so zastavljene kot preplet konkretnih nasvetov s teoretičnim ozadjem in primeri iz prakse na eni ter praktičnih vaj s povratno informacijo na drugi strani. Interaktivni pristop omogoča neposredno vključevanje novih spoznanj v prakso. 

Vsi udeleženci na treningu dobijo gradivo in učne materiale. Skozi rabo dodatnih gradiv in vaj lahko udeleženci dodatno in samostojno urijo pridobljene veščine ali jih nadgradijo z dodatnimi treningi in izobraževanji na drugih področjih. 

Vsi udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi na daljšem 24-urnem izobraževanju z vključeno uporabo v praksi. Potrdila so usklajena z novim predlogom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 

Udeležite se lahko tudi posamičnih izobraževanj (8 ur). 

Pregljete razpisane termine in se prijavite >> 

V zadnjih dveh letih nam je zaupalo že več kot 2500 učiteljev in več kot 50 šol iz Slovenije in tujine.

Slovenija: Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Gimnazija Celje Center, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Kranj, Gimnazija Tolmin, Prometna šola Maribor, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija in srednja šola Domžale, Gimnazija Novo mesto, GSŠRM Kamnik, OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Dob, OŠ Nove Fužine, OŠ Šenčur, OŠ Bovec, OŠ Žirovnica, OŠ Simona Jenka Kranj, Šolski center Rogaška Slatina, Fakulteta za energetiko Krško, Univerza v Mariboru, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Pesnica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM ... 

Tujina: Grand Oaks (ZDA), KingWood (ZDA), University of Trento (Italija), Liceo Caterina Percoto (Italija), Liceo Scientifico Severi (Italija), Don Lorenzo Milani High School (Italija), Liceo Scientifico G.Galilei (Italija), University Trento (Italija), Gems Modern Academy (Združeni Arabski Emirati), Vocalise School (Združeni Arabski Emirati), VI Liceum Ogólnokształcące (Poljska), WSB University (Poljska), Tozok Ozel Okullar (Turčija), FMV Ayazağa Işık High School (Turčija), AA Hellas (Grčija), ITT Delhi (India), Roga Academy (Singapore), Helsingin Soumalainen Yhteiskoulu (FInska), Patras University (Grčija), New York University (ZDA), German School Izmir (Turčija), University of Kentucky (ZDA) ...

bottom of page