top of page

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE
22. in 23. avgust 2024, Ljubljana


PORAST NARCIZMA IN INDIVIDUALIZMA MED MLADIMI TER
ZATON AVTORITETE
V SODOBNI ŠOLI


Tehnike in strategije za učinkovito vodenje, motiviranje in komuniciranje s sodobnimi mladimi in njihovimi starši

Screenshot 2024-06-02 at 07.09.58.png
Classroom with utensils

Sodobna družba, novi socializacijski vzorci in vzgojno-izobraževalne paradigme močno zaznamujejo sodobno generacijo mladih, vlogo učiteljev v šolah in vlogo šole v družbi. Od učiteljev, pedagogov in tudi staršev to zahteva nove pristope k razumevanju, motiviranju in poučevanju mladih. Eden izmed najbolj perečih trendov je zaton avtoritete in porast narcizma v potrošniški družbi, ki vpliva na vedenjske vzorce mladih, njihove vrednote, oblikuje dinamiko odnosov v šolah in je v različnih oblikah (na primer porast nasilja in čustvenih izbruhov, neupoštevanje avtoritete, nemotiviranost in apatičnost …) realnost, ki jo učitelji vsakodnevno doživljamo v razredu. 

 • Izobraževanja se lahko udeležite za en dan po vaši izbiri  (8 ur) ali za oba dni (16 ur).
   

 • Vsi udeleženci prejejo potrdilo o udeležbi za napredovanje v nazive in dodatna izobraževalna gradiva. 

DAN 1  (22. avgust, 10:00 - 18:00)

RAZUMEVANJE NOVIH VEDENJSKIH VZORCEV MED MLADIMI: narcizem, motivacija, avtoriteta

 • Kako razmišljajo in čustvujejo sodobni mladi?

 • Kako razumeti in se učinkovito odzvati na čustvene izbruhe mladih, na povečano agresijo ali nemotiviratnost?

 • Zakaj tradicionalni pristopi k motivaciji ne delujejo več in kako motivirati sodobne mlade?

 • Kako naj učitelj v sodobni šoli doseže avtoriteto v razredu?

 • Kako voditi razred in se odzvati na morebitne disciplinske probleme?  

 • Zablode in pasti narcisistične vzgoje in sodobnih izobraževalnih metod. 

 • Prepoznavanje narcisitičnih lastnosti pri mladih in starših.

motivation_edited.jpg

DAN 2 (23. avgust, 10:00 - 18:00)

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S SODOBNIMI MLADIMI IN NJIHOVIMI STARŠI: praktične tehnike in strategije

 • Kako komunicirati z zahtevnimi učenci, starši in sodelavci?

 • Kako se pripraviti na zahtevne ali neprijetne pogovore s starši?

 • Kako komunicirati s sodelavci in učenci, da dosežete pozitivno delovno klimo?

 • Kako vzpostaviti dober stik z zahtevnimi sogovorniki?

 • Kako s poznavanjem temeljnih principov učinkovite komunikacije reševati konflikte?

 • Kako sogovorniku podati ustrezno povratno informacijo, da bo ta konstruktivno nadaljevala komunikacijo in bo učinkovala kot motivacijsko sredstvo?

Classroom

CENA IN PRIJAVA

CENA UDELEŽBE ZA 1 DAN: 100,00 eur (DDV je že vključen v ceno)

CENA UDELEŽBE ZA 2 DNI: 170,00 eur (ddv je že vključen v ceno)

Udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi za napredovanje v nazive in dodatna izobraževalna gradiva.  Plačilo je možno indvidualno preko računa ali preko šole z naročilnico. 

PRIJAVA

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca (klik >>)

ali preko elektronskega sporočila (info@centerargument.si)

   ***ZGODNJE PRIJAVE***   

      Za vse prijavljene do konca junija 2024 je cena udeležbe za dva dni 160,00 eur      

CELOSTNO 24-URNO IZOBRAŽEVANJE Z VKLJUČENO UPORABO V PRAKSI


Temu izobraževanju lahko dodate poljubno drugo izobraževanje iz našega programa Mehke veščine za učitelje in pridobite potrdilo o udeležbi na "Celostnem 24-urnem izobraževanju z vključeno uporabo v praksi" (to je kategorija, ki jo uvaja nov Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

 

Preberite več o tej možnosti >>

Smiling Teacher

IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLE, UČITELJSKE KOLEKTIVE IN STARŠE

Izobraževanje lahko v različnih oblikah izvedemo tudi na vaši šoli za učiteljski kolektiv ali za starše. 

Preberite več o naših izobraževanjih za šole >>. 

Classroom
bottom of page