top of page
Search

Kako naj motiviram učence za učenje?

Ko razmišljamo o tem, kako spodbuditi učence k učenju, se učitelji pogosto osredotočamo na napačno vprašanje: "Kako naj motiviram učence?" Takšno vprašanje omejuje našo sposobnost raziskovanja samih mehanizmov motivacije. Katero vprašanje pa je bolj konstruktivno in zakaj? Preden odgovorimo, se najprej posvetimo sami motivaciji.


Motivacija je ključnega pomena za uspešno učenje. Učenci, ki so motivirani, so bolj zavzeti, radovedni in so se pripravljeni potruditi. Naslovno vprašanje, ki si ga učitelji po navadi zastavljamo, predvideva pristop k motivaciji iz napačnega zornega kota, saj predvideva motivacijo iz zunanjih spodbud – kazen ali nagrada. Ian Gilbert v knjigi Essential Motivation in the Classroom tako vrsto motivacije primerja z dresuro psa: pes nikoli ni motiviran za dejanje, za katerega ga dresiramo - pes sede, da tačko, skače po eni nogi …, da bi dobil priboljšek, mi pa smo motivirani, da to stori. Mehanizem kazni ali nagrade, torej t. i. “korenček in palica motivacija”, ljudi sicer spodbudi, da stvari naredijo, ne vodi pa do boljše motivacije. »Če bomo učence ves čas motivirali s korenčkom in palico, bomo na koncu imeli razred poln oslov,« svoje razmišljanje duhovito zaključi Gilbert.


Notranja motivacija

Če si želimo motivirane učence, je potrebno odgovoriti na učenčevo vprašanje: Zakaj je to zame pomembno? Za kaj mi to koristi? V čem je smisel tega učenja? Želja vedno pride od znotraj. Notranja motivacija se nanaša na naravno željo posameznika, da se vključi in raziskuje svet okoli sebe. Gre za zanimanje, radovednost in veselje, ki izhajajo iz samega posameznika zgolj zaradi notranje zadovoljitve, ne pa zaradi zunanjih pričakovanj.


Zakaj je notranja motivacija pomembna?

  • Trajnost: Notranja motivacija je ključ do trajne učne zagnanosti. Ko je posameznik notranje motiviran, je bolj verjetno, da bo vztrajal tudi, ko naleti na težave ali ovire.

  • Kreativnost: Notranja motivacija spodbuja kreativno razmišljanje in inovacije. Posameznik se uči in raziskuje iz radovednosti, kar spodbuja ustvarjalnost.

  • Samoregulacija: Posamezniki, ki so notranje motivirani, so boljši v samoregulaciji. Zavedajo se, kaj jih zanima, in lahko bolje postavljajo cilje ter jih dosežejo.

  • Globoko učenje: Učenje iz notranje motivacije je bolj poglobljeno. Posameznik se osredotoča na razumevanje in povezovanje informacij, ne le na površinsko zapomnitev.

Kako spodbujati notranjo motivacijo?


Notranjo motivacijo spodbujamo s pristopi, ki učenkam in učencem omogočajo, da sami spremenijo ali usmerjajo svoje delovanje in avtonomno najdejo razloge za neko dejanje. S tem namreč upoštevamo enega temeljnih principov učinkovite motivacije, komunikacije in vodenja - avtonomijo posameznika. Notranjo motivacijo lahko spodbujamo na naslednje načine:


  • Povezava snovi z vsakdanjim življenjem in lastnimi interesi: Učenci bodo bolj motivirani, če vidijo povezavo med tistim, kar se učijo, in resničnim življenjem. Poudarite praktične primere in uporabo znanja v vsakdanjem okolju. To jim bo pomagalo razumeti, zakaj je učenje pomembno. Spodbudite jih, naj tudi sami razmišljajo, kaj bodo pridobili od vašega predmeta.

  • Samostojnost: Dajte učencem možnost izbire in samostojnosti pri učenju. Ko se učenci počutijo kot aktivni soustvarjalci učnega procesa, se njihova motivacija poveča. Spodbudite jih k postavljanju vprašanj, izbiranju tem za projekte in sodelovanju pri načrtovanju učnih aktivnosti. To krepi občutek nadzora in lastne odgovornosti za učenje.

  • Pohvale za trud: Določite jasne cilje in pričakovanja za učence. Ko dosežejo te cilje, jih pohvalite za njihov trud, vztrajnost in dosežke. Pohvale krepijo občutek dosežka in spodbujajo željo, da bi dosegli še več. Obenem pa gradijo pozitivno samopodobo.

  • Sprejemanje napak kot del učenja: Pomembno je, da učence spodbujate, da se ne bojijo napak. Napake so del učenja in rasti. Ko razumemo, da so napake priložnost za izboljšanje, se zmanjša strah pred neuspehom, kar lahko poveča motivacijo.

  • Postavljanje raziskovalnih vprašanj: Spodbujajte raziskovalno razmišljanje in postavljanje vprašanj, ki spodbudijo radovednost in razvijajo kritično mišljenje.

Zaključek: Učitelji si moramo zastaviti drugačno vprašanje.

Notranja motivacija je močno orodje, ki posameznike usmerja k trajni učni zagnanosti. Ko se učimo iz lastnega interesa, je učenje bolj smiselno, globoko in dolgotrajno. Spodbujanje notranje motivacije je ključno za ustvarjanje samostojnih in radovednih učencev, ki se bodo veselili učenja skozi vse življenje. Zato bi bilo bolje, da si učitelji zastavi vprašanje: Kako naj učence spodbujam, da se bodo za učenje motivirali sami?


Več o motivaciji in o praktičnih nasvetih za spodbujanje notranje motivacije lahko izveste na našem celodnevnem treningu za učitelje VODENJE RAZREDA. Preberite več >>
Izobraževanja na temo motivacije, vodenja in učenja po meri učencev izvajamo tudi na šolah za učiteljske zbore ali starše. Dolžino in obliko prilagodimo željam šole. Prenesite katalog vseh naših izobraževanj za šole in starše >>.

Comments


bottom of page