top of page
narcism.png

SOOČANJE Z NOVIMI VEDENJSKIMI VZORCI MED MLADIMI: Porast narcizma in individualizma ter zaton avtoritete v šoli 

Cenovno dostopno in praktično izobraževanje za učiteljski kolektiv ali starše o tehnikah in strategijah za učinkovito vodenje, motiviranje in komuniciranje s sodobnimi mladimi. 

Prenesite vabilo v pdf obliki >>

Zakaj klasični pristopi k motivaciji ne delujejo več? Kako naj učitelji in starši odreagiramo na nove vedenjske vzorce med mladimi? Kako razmišljajo in čustvujejo sodobni mladi? 

Sodobna družba, novi socializacijski vzorci in vzgojno-izobraževalne paradigme močno zaznamujejo sodobno generacijo mladih, vlogo učiteljev v šolah in vlogo šole v družbi. Od učiteljev, pedagogov in tudi staršev to zahteva nove pristope k razumevanju, motiviranju in poučevanju mladih. Eden izmed najbolj perečih trendov je zaton avtoritete in porast narcizma v potrošniški družbi, ki vpliva na vedenjske vzorce mladih, njihove vrednote, oblikuje dinamiko odnosov v šolah in je v različnih oblikah (na primer porast nasilja in čustvenih izbruhov, neupoštevanje avtoritete, nemotiviranost in apatičnost …)  realnost, ki jo učitelji vsakodnevno doživljamo v razredu. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 

  • Razumevanje narcizma kot vedenjskega vzorca, ki je posledica novih družbenih trendov ter sodobnih vzgojnih in pedagoških pristopov. 

  • Zablode in pasti narcisistične vzgoje in sodobnih izobraževalnih metod. 

  • Prepoznavanje narcisitičnih lastnosti pri otrocih, mladih in starših. 

  • Strategije za učinkovito komunikacijo z narcisitično socializirano mladino. 

  • Tehnike za motivacijo in mediacijo konfliktov z narcisističnimi mladimi. 

  • Metode za učinkovito vodenje razreda in posameznikov. 

Prenesi opis izobraževanja v pdf obliki >>

Zakaj prav to izobraževanje? 

  • Izobraževanje je osredotočeno na konkretne nasvete iz prakse za probleme, s katerimi se učitelji soočamo vsak dan, poteka v sproščenem vzdušju in je interaktivno, saj so udeleženci vabljeni k sodelovanju. 

  • Izobraževanje predstavlja edinstven preplet različnih disciplin in pogledov: od psihoanalize in nevroznanosti do sodobnih pedagoških, komunikacijskih in motivacijskih študij. 

  • Izvajalci imajo več kot 15 let izkušenj v delu z mladimi in z učitelji v več kot 30 državah po celem svetu. 

Kje in kdaj?

Na vaši šoli, ko vam ustreza. 

Cena in oblika izobraževanj: 

Izobraževanje lahko izvedemo v obliki predavanja (1-3 ure / 250 - 400 eur), delavnice (4-6 ur / 500 - 800 eur) ali daljšega treninga (8 ur / 1000 eur) na vaši šoli ob dogovorjenem terminu. Dolžino in obliko prilagodimo željam in zmožnostim šole. 

Cena vključuje: celotno izbraževanje, gradivo za udeležence, potrdila udeležbi, možnost posveta pred izobraževanjem, DDV je že vključen v ceno (dodatno se obračunajo potni stroški predavatelja). 

Kontaktirajte nas in organizirajte izobraževanje na vaši šoli za učitelje ali starše. 
info@centerargument.si
041 624 038


Izobraževanje izvajata
Miha Andrič (>>) in Jana Pertot Tomažič (>>)

Preverite naša druga izobraževanja za učiteljske kolektive ali starše. 

Classroom with utensils
bottom of page