top of page
narcism.png

UČINKOVITO UČENJE IN POMNENJE
Tehnike in stra

Cenovno dostopno in praktično izobraževanje za učiteljski kolektiv ali starše o tehnikah in strategijah za učinkovito vodenje, motiviranje in komuniciranje s sodobnimi mladimi. 

Zakaj lahko porabimo veliko časa za učenje, a kljub temu nismo uspešni? Kakšna je najbolj učinkovita struktura učne ure?  Kako v učno uro vključiti različne tipe učencev? Kako so načini učenja in poučevanja povezani z motivacijo? Kako premagati strah pred ocenjevanjem?  

 

Učenje je proces, ki je velikokrat prepuščen iznajdljivosti učenca, kar lahko vodi do napačnega pojmovanja učenja in posledično do slabših rezultatov ali celo neuspeha. Najnovejša dognanja iz nevrologije nakazujejo, da tradicionalni pristopi k učenju pogosto ne sovpadajo z dejanskim delovanjem naših možganov. Za optimalno pomnjenje je bistveno, da razumemo zakonitosti in načela učinkovitega učenja, ter temu prilagodimo tako strukturo kot tudi metode učenja in poučevanja.

 

Na izobraževanju bomo predstavili najnovejša praktična spoznanja o delovanju spomina, pozornosti in motivacije. S poudarkom na učinkovitih strategijah, bomo raziskali, kako podpreti različne učne stile tako v razredu kot pri samostojnem učenju. Udeleženci bodo pridobili znanje o tehnikah, ki spodbujajo aktivno učenje, razvijajo kritično razmišljanje in krepijo sposobnost pomnjenja. Spoznali in preizkusili bodo metodo pospešenega učenja ter nekatere druge inovativne pristope pri učenju in poučevanju.

OBRAVNAVANE VSEBINE:

 • Kako možgani ob določenih pogojih hitro in učinkovito formirajo dolgoročne spomine

 • Katere učne tehnike in metode najbolje sovpadajo s procesi med nevroni

 • Metoda pospešenega učenja

 • Kako organizirati čas za učenje

 • Učinkovita struktura učne ure

 • Različni učni tipi in njihove značilnosti

 • Diverzifikacija učnih metod, prilagojenih posameznim učnim tipom

 • Preseganje strahu pred ocenjevanjem

 • Motivacija in učenje

 • Uporaba metode pospešenega učenja pri preverjanju in utrjevanju znanja v razredu

Izobraževanje je primerno tako za učiteljske zbore kot za starše. Prilagodimo ga lahko tudi za učence 8. tn 9. razreda ter dijake.

Zakaj prav to izobraževanje? 

 • Izobraževanje je osredotočeno na konkretne nasvete iz prakse za probleme, s katerimi se učitelji soočamo vsak dan, poteka v sproščenem vzdušju in je interaktivno, saj so udeleženci vabljeni k sodelovanju. 

 • Izobraževanje predstavlja edinstven preplet različnih disciplin in pogledov: od psihoanalize in nevroznanosti do sodobnih pedagoških, komunikacijskih in motivacijskih študij. 

 • Izvajalci imajo več kot 15 let izkušenj v delu z mladimi in z učitelji v več kot 30 državah po celem svetu. 

Kje in kdaj?

Na vaši šoli, ko vam ustreza. 

Cena in oblika izobraževanj: 

Izobraževanje lahko izvedemo v obliki predavanja (1-3 ure / 250 - 400 eur), delavnice (3-6 ur / 400 - 700 eur) ali daljšega treninga (8 ur / 1000 eur) na vaši šoli ob dogovorjenem terminu. Dolžino in obliko prilagodimo željam in zmožnostim šole. 

Cena vključuje: celotno izbraževanje, gradivo za udeležence, potrdila udeležbi, možnost posveta pred izobraževanjem, DDV je že vključen v ceno (dodatno se obračunajo potni stroški predavatelja). 

Kontaktirajte nas in organizirajte izobraževanje na vaši šoli za učitelje ali starše. 
info@centerargument.si
041 624 038


Izobraževanje izvajata
Miha Andrič (>>) in Jana Pertot Tomažič (>>)

bottom of page