top of page

TRENINGI, SEMINARJI in DELAVNICE

ZA UČITELJE, PEDAGOŠKE DELAVCE, 
ŠOLE IN UČITELJSKE ZBORE

Classroom Lecture

Akademija za pedagoške delavce šolam in pedagogom ponuja edinstvene cenovno dostopne treninge za profesionalno, karierno in osebnostno rast pedagoških delavcev.

 

Treningi so sestavljeni iz 6 modulov (Komunikacija, Vodenje in vodstvene veščine, Osebnostna in karierna rast, Sodobni pristopi k poučevanju, Kritično mišljenje, Coaching) in so zasnovani kot inovativen preplet sodobnih spoznanj z različnih področij (od  NLP, nevroznanosti in psihoanalize do filozofije, psihologije in sodobnih komunikacijskih študij) ter izhajajo neposredno iz dolgoletne pedagoške prakse na različnih stopnjah izobraževanja ter  iz izkušenj v izvajanju treningov  v poslovnem svetu in nevladnem sektorju v Sloveniji in v tujini.

 

Izobraževanja, ki so interaktivna in potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso, izvajamo na šolah za učiteljske zbore ali za zainteresirane posameznike na razpisane datume v svojih prostorih. 

Classroom

Izobraževanje za učitelje DKE (Domovinska in državljanska kultura ter Etika) v osnovnih šolah, ki je uporabno tudi za učitelje Aktivnega državljanstva v srednjih šolahCilj programa je predstaviti aktivne in sodelovalne metode učenja aktivnega državljanstva in kritičnega mišljenja skozi teme trajnostnega razvoja in človekovih pravic, s pomočjo katerih bodo učitelji lahko spodbujali aktivno sodelovanje učencev pri pouku.

Classroom
Study Group

Spletni seminar za učitelje angleščine, na katerem obravnavamo učne strategije, tehnike in 

pripomočke za razvijanje

 mišljenja in komunikacije v tujem jeziku. Seminar je osredotočen na pripravo na neliterarni in literarni esej na maturi iz angleščine. 

Seminarji za inovativne pristope k poučevanju različnih predmetnih področij na interaktiven, transdisciplinaren in integrativen način. Ponujamo izobraževanja za naslednja predmetna področja: slovenščina in književnost, tuj jezik, sociologija in filozofija

Study Group
bottom of page