top of page

Miha Andrič

PREDAVANJA IN MOTIVACIJSKI NAGOVORI

ZA OSEBNO, PROFESIONALNO

IN KARIERNO RAST 

Predavatelj in govorec, Miha Andrič, ima 15 let izkušenj s predavanji in treningi v več kot 50 državah na 5 celinah. V svojih predavanjih združuje medkulturne izkušnje iz različnih poslovnih in izobraževalnih okolij ter perspektive iz različnih znanstvenih disciplin (od filozofije, psihoanalize in motivacijskih študij do nevroznanosti ter sodobnih vodstvenih in komunikacijskih študij). 

Premisli misli. Izbiraj besede. Usmerjaj dejanja

Screenshot 2023-10-16 at 13.37.53.png
Screenshot 2022-11-22 at 10.53.44.png

Kritično, kreativno in strateško mišljenje

Move from brainstorming to framestorming

Don't think outside

the box, forget the boxes. 

Screenshot 2023-05-30 at 10.25.21.png

Prepričljiva komunikacija v različnih kontekstih

Move from story-telling to story-selling

Don't change your argument, reframe your narrative.

041 - 624 -038 

Osebnostna in karierna rast 

Move from performance to growth based mode

Don't think manufacture the meaning, uncover it.

Screenshot 2022-09-20 at 11.30.08.png

Motivacija in vodenje

Hope is not

a strategy

Don't lead with force,

make others follow

Screenshot 2022-09-20 at 11.41.45.png
bottom of page