top of page
Search

Treningi za podjetja in ljudi iz poslovnega sveta

Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič sta na podlagi več kot 15-letnih izkušenj s komunikacijskimi treningi v več kot 50 državah po celem svetu pripravila nov program za podjetja in ljudi iz poslovnega sveta.


UČINKOVITA KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU

Zakaj prav trening učinkovite komunikacije za vašo organizacijo?

Dobra komunikacija vodi do dobrih odnosov med zaposlenimi, kar je eden izmed ključnih pogojev za uspešno delovanje organizacije in poslovni uspeh. Način komuniciranja odločilno vpliva na zadovoljstvo, odpornost, prožnost in kreativnost zaposlenih ter s tem tudi na njihovo motivacijo in učinkovitost na delovnem mestu.

Trening učinkovite komunikacije pomaga zaposlenim, da jasno in učinkovito komunicirajo z drugimi zaposlenimi, s strankami ter z vodstvom ali s svojimi podrejenimi, pridobljene veščine pa lahko uporabijo tudi v zasebnem življenju. Zaposleni, opremljeni z novimi veščinami, so bolj učinkoviti pri vodenju in komuniciranju z drugimi, pripravljeni na stresne in nepredvidljive okoliščine na delovnem mestu ter tudi bolj čustveno in psihično odporni.


OPIS TRENINGA

Skozi obravnavo konkretnih primerov in problemov organizacije bodo udeleženci na treningu spoznali, kako razumeti sogovornika in mu prilagoditi komunikacijo, kako prebrati sogovornika in z njim vzpostaviti dober stik na verbalni in na neverbalni ravni, da nam bo sledil in nam zaupal, kako s pravimi vprašanji priti do bistva problema, ki ga želimo rešiti ter kako sogovorniku podati ustrezno povratno informacijo, da bo ta konstruktivno nadaljevala komunikacijo in bo učinkovala kot motivacijsko sredstvo. Skozi ilustrativne primere z različnih področij bodo udeleženci spoznali temeljne načine razmišljanja, odločanja in delovanja ljudi v konfliktih in kriznih situacijah ter temeljne strategije za konstruktivno doseganje vedenjske spremembe pri drugih. Naučili se bodo, kako to znanje uporabiti za prepričljivo komunikacijo s sogovorniki v specifičnih komunikacijskih kontekstih na svojem delovnem mestu. Spoznali bodo tudi osnovne pogajalske veščine, ki so koristne za mirno in učinkovito razreševanje konfliktov ter temeljne komunikacijske strategije za uspešno vodenje različnih skupin. Udeleženci bodo po koncu treninga usposobljeni za komunikacijo v različnih situacijah - od enkratne enosmerne komunikacije pred občinstvom (predstavitve rezultatov ali projektov, nagovor zaposlenih …) preko snovanja strateških pristopov v dolgoročni komunikaciji z različnimi naslovniki (e-mail korespondence, vplivanje na spremembo obnašanja drugih …) do neposredne dvosmerne komunikacije (aktiven pogovor s sogovornikom).


OBRAVNAVANE VSEBINE:

 • Temeljna izhodišča za vstop v učinkovito komunikacijo: naravnanost govorca in razumevanje sogovorca.

 • Komunikacijski model jezika ter prepoznavanje in odpravljanje omejujočih jezikovnih vzorcev.

 • Modeli človeškega razmišljanja, principi prepričljive komunikacije ter strategije vplivanja na vedenjsko spremembo posameznikov ali skupin.

 • Ustvarjanje dobrega stika, temelja zaupanja in sodelovanja.

 • Pogajalske veščine za mediacijo in razreševanje konfliktov.

 • Strategije motivacije in vodenja različnih tipov osebnosti, da ti sledijo navodilom in dosegajo svoje cilje.

 • Modeli kreativnega reševanja problemov, sprejemanja konstruktivnih odločitev v težkih situacijah in obvladovanja lastnih mišljenjskih vzorcev.

 • Vprašanja in tehnike aktivnega poslušanja za konstruktivno nadaljevanje pogovora.KAKO IZGLEDAJO NAŠA IZOBRAŽEVANJA IN TRENINGI:

 • izhajajo iz konkretnih primerov in problemov, s katerimi se soočajo organizacija ali zaposleni (pred vsakim izobraževanjem imajo udeleženci ali naročniki možnost, da posredujejo konkretne probleme in primere, s katerimi se soočajo, trening pa je vedno prilagojen specifičnemu kontekstu in izhaja iz potreb organizacije);

 • temeljijo na prenosljivih veščinah in omogočajo neposredno implementacijo v različna delovna okolja in življenjska področja ter integracijo z drugimi strokovnimi ali mehkimi veščinami zaposlenih;

 • zasnovani so trajnostno (skozi uporabo dodatnih gradiv, vaj in implementacijskih načrtov lahko udeleženci dodatno in samostojno urijo pridobljene veščine ali jih nadgradijo z dodatnimi treningi in izobraževanji);

 • so interaktivni, potekajo v sproščenem vzdušju, udeleženci so ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso;

 • sestavljeni so kot preplet konkretnih nasvetov s teoretičnim ozadjem in primeri iz prakse na eni ter praktičnih vaj s povratno informacijo na drugi strani (to udeležencem omogoča razumevanje in sposobnost uporabe novih veščin v praksi);

 • dolžina in oblika izobraževanj sta fleksibilni in prilagojeni potrebam in zmožnostim organizacije.


ZAKAJ PRAV IZOBRAŽEVALNI CENTER ARGUMENT?

 • Izobraževanja izhajajo iz prepleta spoznanj in pristopov iz različnih disciplin in področij, od nevroznanosti, nevrolingvističnega programiranja in psihoanalize do filozofije, psihologije ter komunikacijskih in vodstvenih študij.

 • Izobraževanja so zasnovana neposredno na podlagi več kot 15-letnih izkušenj s treningov mehkih prenosljivih veščin v različnih izobraževalnih in profesionalnih kontekstih.

 • Predavatelji in trenerji Izobraževalnega centra Argument so strokovnjaki s področja treninga komunikacijskih veščin z izkušnjami z izvajanjem izobraževanj po celem svetu (ZDA, Azija, Bližnji vzhod, Evropa, Slovenija).

Povrapraševanje in dodatne informacije:

041624038Comments


bottom of page