top of page
Search

Predavanja pod okriljem MODRE AKADEMIJE

Dva naša predavatelja (Jana Petrot Tomažič in Miha Andrič) ponujata izobraževanja in predavanje tudi pod okriljem Modre Akadamije, ki deluje pod okriljem dveh partnersko povezanih založb, vodilnih na področju izobraževanja: Založbe Rokus Klett in Založbe Modrijan.
KAKO STRUKTURIRATI UČENJE, DA BO POMNJENJE ČIM BOLJŠE IN ČIM DALJŠE (Jana Pertot Tomažič) Izobraževanje za pedagoške delavce in za starše

Učenja se velikokrat lotevamo na popolnoma napačen način in to je razlog, da kljub temu da mu posvetimo veliko časa, nismo dovolj uspešni. Najnovejša dognanja nevrologije in psihologije učenja kažejo, da so do sedaj priporočeni načini učenja pogosto popolnoma napačni in se ne ujemajo s tem, kako delujejo naši možgani. Če želimo, da je pomnjenje po učenju čim boljše, zato je pomembno, da poznamo zakonitosti in principe učinkovitega učenja ter temu prilagodimo tako strukturo kot metode učenja.

Program interaktivne delavnice:

 1. sklop: Principi in zakonitosti učinkovitega učenja

 2. sklop: Struktura učenja in različne metode učenja

 3. sklop: Premagovanje strahu pred ocenjevanjem

 4. sklop: Delavnica uporabe metode pospešenega učenja v razredu

Delavnica bo odprla naslednje ključne teme:

 • pod kakšnimi pogoji prihaja v naših možganih do hitrega in učinkovitega formiranja dolgoročnih spominov

 • zakaj so odmori med učenjem za uspešno pomnjenje enako pomembni kot učenje samo

 • kateri sistemi učenja najbolj ustrezajo procesom, ki se odvijajo med nevroni

 • kako organizirati čas za učenje

 • različni učni tipi in njihove značilnosti

 • različne metode učenja, ki najbolj ustreza posameznim učnim tipom

 • kako premagati strah pred ocenjevanjem

V dveh pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali:

 • kako pomagati otrokom strukturirati učenje

 • kaj početi med odmori, da bo učenje čim bolj učinkovito

 • kako prepoznati določen učni tip učenca in kako temu prilagoditi metode učenja

 • nasvete za premagovanje strahu pred ocenjevanjem

 • kako uporabiti metodo pospešenega učenja pri preverjanju in utrjevanju znanja v razreduKAKO RAZUMETI, MOTIVIRATI IN VODITI SODOBNE NAJSTNIKE? (Miha Andrič) Izobraževanje za učitelje in starše

Hitro spreminjajoča se družba, nove vrednote in tehnologije ter drugačni načini vzpostavljanja odnosov, ki močno zaznamujejo sodobno generacijo najstnikov, od staršev in učiteljev zahtevajo nove pristope k razumevanju, motiviranju in vodenju mladih. Na izobraževanju bodo učitelji in starši spoznali, kako lahko najučinkoviteje prilagodijo svojo vzgojo in komunikacijo najstnikom glede na sodobne družbene trende ter odnose in probleme, s katerimi se najstniki soočajo tako v vsakdanjem življenju kot v šoli. S pomočjo konkretnih primerov in praktičnih nasvetov bodo udeleženci spoznali, kako v različnih situacijah usmerjati in motivirati generacijo, ki bo kmalu krojila usodo celotne družbe. Predstavili bomo tehnike, s katerimi lahko mlade razumemo, vzpostavimo sodelovalni odnos z njimi ter jih vodimo na način, da pri njih vzpodbujamo avtonomnost, odgovornost in kritičnost.

Izobraževanje o razumevanju, motiviranju in vodenju najstnikov je nastalo na podlagi dolgoletnih mednarodnih izkušenj pri delu z mladimi v različnih izobraževalnih in neformalnih kontekstih.

Predavanje bo odprlo naslednje ključne teme:

 • pasti prevladujočih pristopov k vzgoji mladih,

 • problem odvisniških in drugih prevladujočih vedenjskih tipov,

 • različne vrste avtoritete v sodobni družbi in njihovi učinki na mlade,

 • temeljne komunikacijske strategije za usmerjanje različnih tipov najstnikov,

 • tehnike pogovora za mediacijo v konfliktnih situacijah,

 • postavljanje pravih vprašanj za motivacijo najstnikov,

 • strukturirani koraki in tehnike za vplivanje na vedenjsko spremembo mladih.

Program interaktivne delavnice:

1. sklop: Kakšen je sodoben najstnik? 2. sklop: Vzgoja in motivacija najstnikov v sodobni družbi Odmor 3. (temeljni) sklop: Praktični nasveti

V treh pedagoških urah bodo udeleženci na praktičnih primerih spoznali in usvojili:

 • kateri sodobni družbeni trendi vplivajo na najstnike,

 • kako le-ti oblikujejo njihove identitete in različne vedenjske tipe ter vplivajo na njihovo motivacijo,

 • učinke prevladujočih oblik vzgoje in avtoritete na sodobno generacijo najstnikov,

 • konkretne nasvete za uspešno komunikacijo z najstniki,

 • vpliv komunikacije na vedenjske spremembe najstnikov in na njihovo motivacijo za učenje doma in v šoli.


Commentaires


bottom of page