top of page
Search

Motivacija: POVRATNA INFORMACIJA KOT ORODJE ZA MOTIVACIJO

Ko razmišljamo o tem, kako bi motivirali otroke, učence, sodelavce, se premalokrat zavedamo, da je lahko prav povratna informacija izredno učinkovito motivacijsko orodje. Če je podana na pravilen način, vzbudi željo po napredku, učenju oz. izbojlšanju vedenja. Pri podajanju povratne informacije je zato dobro upoštevati nekaj osnovnih pravil.


Konstruktivna povratna informacija je:

1. pozitivno naravnana,
2. poštena in istočasno prijazna,
3. specifična in jasna,
4. usmerjena na vedenje, ne na osebnost,
5. pravočasna.


Ko jo oblikujem, se je dobro držati t. i. tehnike sendvič sporočila, ki je sestavljena iz treh delov:


1. KONKRETNA POHVALA

2. POMANJKLJIVOST

3. SPLOŠNA POHVALA


V prvem delu natančno in konkretno povemo, kaj pozitivnega smo opazili.


V drugem delu:

- konkretno opišemo (ne interpretiramo oz. sodimo), kaj vse smo opazili, da bi bilo dobro izboljšati;

- predlagamo konkretno izboljšavo ali

- osebo vprašamo, ali ima kakšno zamisel, kako bi to izboljšala.


V tretjem delu opišemo splošen dober vtis, ki ga je oseba s svojim vedenjem ustvarila, in ji s spodbudnimi besedami povemo, da bo naslednjič to zagotovo še bolje opravila.


Primerjajte naslednji dve povratni informaciji, ki sta nastali kot odziv na učenčevo deklamacijo pesmi:

"Pesem si sicer brez napak povedal, a si jo prevreč zdrdral.«
"Opazila sem, da se si se pesem naučil zelo natančno deklamirati. Predlagam, da v samo deklamacijo vneseš še nekaj poudarkov na mestih, ki so vsebinsko pomembni. Prepričana sem, da boš s temi poudarki, pesem odlično deklamiral.«

Katero od njiju bi si pa vi želeli slišati?Comments


bottom of page