top of page
Search

Za dijake: analiza romanov, družbeni kontekst in pisanje eseja (priprava na maturo)

Updated: Mar 7, 2022


Na delavnici bodo udeleženci spoznali posebne debatno-komunikacijske tehnike, ki jim bodo pomagale pri analizi literarnega dela, pri razumevanju sociološkega ozadja romanov ter pri pisanju maturitetnega eseja. Obravnavali bomo najbolj pereče probleme, ki so se pojavili pri pisanju predmaturitetnega eseja.Na voljo sta dve delavnici:


Delavnica 1: Sociološki kontekst in primerjalna analiza (kako izvesti uspešno primerjavo in vključiti sociološko ozadje, povezano s temo letošnje mature - svet blišča in bede).


Delavnica 2: Struktura eseja (kako analizirati naslov, postaviti tezo, opisovati, pojasnjevati, primerjati in utemeljevati v jedru ter napisati primeren zaključek eseja)


Trajanje: Vsaka delavnica bo potekala 2 šolski uri.


Termini: Na voljo so trije termini za vsako izmed delavnic:

Delavnica 1: 21. 3., 4. 4., 19. 4. / vsaka delavnica bo na sporedu ob 18.00

Delavnica 2: 23. 3., 6. 4., 21. 4. / vsaka delavnica bo na sporedu ob 18.00


Rok za prijavo je 5 dni pred terminom delavnice. Prijava poteka preko te povezave.


Cena: Cena udeležbe na obeh delavnicah je 10 eur.


Izobraževanje bo potekalo v online okolju. Vsi registrirani udeleženci bodo prejeli unikatno Zoom povezavo.


Daljši opis

Delavnica je namenjena dijakom in dijakinjam 4. letnika, ki se bodo na primerih (izbranih s seznama s književnimi besedili za ustni del izpita splošne mature ter romanov iz maturitetnega sklopa za leto 2022) urili v samostojni analizi izbranega literarnega dela in zastavljanju ter pisanju eseja.


Delavnica bo izvedena s pomočjo interaktivnega, integrativnega in transdisciplinarnega pristopa, ki temelji na debatno-komunikacijski metodologiji in jo lahko kasneje uporabljajo v procesu analize posameznih literarnih del oziroma pri pripravah na pisanje esejev. Ura bo izvedena s pomočjo:

  • komunikacijsko-debatnih in argumentativnih učnih tehnik, ki dijakom pomagajo razviti osrednjo strukturo literarnega eseja in razčleniti vsebino (postaviti tezo, izpeljati primerjavo ter utemeljiti in pojasniti svoja stališča);

  • učnih pripomočkov, ki dijakom omogočijo samostojno in kritično prepoznavo razlik med opisom, primerjavo, razlago, pojasnitvijo, presojo, komentarjem in utemeljitvijo motivov, oseb in drugih elementov literarnega dela;

  • pristopa, ki bo dijakom omogočil, da bodo na podlagi v šoli obravnavanih vsebin sami sposobni pripraviti podrobno analizo literarnega dela in to uporabiti pri pisanju eseja na maturi.


Koordinatorja in izvajalca:

Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič


Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

  • info@argumentcenter.si

  • miha.andric@live.com

  • jana.pertot@gmail.comCommentaires


bottom of page