top of page

Acerca de

PORAST NARCIZMA IN INDIVIDUALIZMA MED MLADIMI TER ZATON AVTORITETE V ŠOLAH
Razumevanje novih vedenjskih vzorcev med mladimi ter tehnike in strategije za motiviranje, vodenje in učinkovito komuniciranje s sodobnimi mladimi

Zakaj klasični pristopi k motivaciji ne delujejo več? Kako naj učitelji in starši odreagiramo na nove vedenjske vzorce med mladimi? Kako razmišljajo in čustvujejo sodobni mladi? Kako naj učitelji danes motivirajo in vodijo mlade ter zagotovijo svojo avtoriteto v razredu?

Prijavi se na 8-urno praktično izobraževanje

za učitelje in pedagoge preko spletnega obrazca >>

Sodobna družba, novi socializacijski vzorci in vzgojno-izobraževalne paradigme močno zaznamujejo sodobno generacijo mladih, vlogo učiteljev v šolah in vlogo šole v družbi. Od učiteljev, pedagogov in tudi staršev to zahteva nove pristope k razumevanju, motiviranju in poučevanju mladih. Eden izmed najbolj perečih trendov je zaton avtoritete in porast narcizma v potrošniški družbi, ki vpliva na vedenjske vzorce mladih, njihove vrednote, oblikuje dinamiko odnosov v šolah in je v različnih oblikah (na primer porast nasilja in čustvenih izbruhov, neupoštevanje avtoritete, nemotiviranost in apatičnost …) realnost, ki jo učitelji vsakodnevno doživljamo v razredu. Izobraževanje je zastavljeno praktično, saj se bodo udeleženci spoznali s tehnikami in strategijami za razumevanje novih vedenjskih vzorcev ter za vodenje, motiviranje in učinkovito komuniciranje s sodobnimi mladimi.

    Prenesi vabilo v pdf obliki   

OBRAVNAVANE VSEBINE:

  • Razumevanje narcizma kot vedenjskega vzorca, ki je posledica novih družbenih trendov ter sodobnih vzgojnih in pedagoških pristopov.

  • Zablode in pasti narcisistične vzgoje in sodobnih izobraževalnih metod.

  • Prepoznavanje narcisitičnih lastnosti pri otrocih, mladih in starših.

  • Strategije za učinkovito komunikacijo z narcisitično socializirano mladino.

  • Tehnike za motivacijo in mediacijo konfliktov z narcisističnimi mladimi.

  • Metode za učinkovito vodenje razreda in posameznikov.

PRIJAVI SE >>

Naša Izobraževanja izhajajo iz unikatnega prepleta spoznanj in pristopov iz različnih disciplin in področij od nevroznanosti, pedagogike in psihoanalize do filozofije, psihologije ter sodobnih komunikacijskih in vodstvenih študij.
 

Treningi so zasnovani na podlagi več kot 20-letnih praktičnih izkušenj pri delu z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih stopnjah izobraževanja in v poslovnem svetu v slovenskem prostoru in v tujini (ZDA, Azija, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod). 

Treningi so zastavljeni kot preplet konkretnih nasvetov s teoretičnim ozadjem in primeri iz prakse na eni ter praktičnih vaj s povratno informacijo na drugi strani. Interaktivni pristop omogoča neposredno vključevanje novih spoznanj v prakso. 

Vsi udeleženci na treningu dobijo gradivo in učne materiale. Skozi rabo dodatnih gradiv in vaj lahko udeleženci dodatno in samostojno urijo pridobljene veščine ali jih nadgradijo z dodatnimi treningi in izobraževanji na drugih področjih. 

Vsi udeleženci prejmejo potrdila o udeležebi za napredovanje v nazive. 

RAZPISANI TERMINI 
za posameznike
Naslednji razpisani termin za posameznike je
11. maj 2024
LJUBLJANA
9:30 - 18:00
Cena: 100,00 eur
(cena že vključuje DDV, vsak udeleženec prejme gradiva in potrdilo o udeležbi)

*ob prijavi 5 učiteljev iz ene šole, je udeležba za enega izmed udeležencev brezplačna

**ob prijavi 5 učiteljev v skupini, vsak prejeme 10% popust

***plačila so možna posamično ali preko šola z naročilnico 

DODATNE INFORMACIJE
info@centerargument.si / 041 624 038
IZOBRAŽEVANJA ZA
šole, učiteljske kolektive ali starše

Trening lahko, tudi v prilagojeni obliki, izvedemo tudi na vaši šoli za učiteljski zbor ali starše.

Če ste zainteresirani, nam lahko pošljete povpraševanje na info@centerargument.si

Obliko, dolžino in termin izobraževanja vedno prilagodimo željam šole. 

Trening lahko, tudi v prilagojeni obliki, izvedemo tudi na vaši šoli za učiteljski zbor ali starše.

Več informacij najdete v našem katalogu. 

V zadnjih dveh letih nam je zaupalo že več kot 40 šol in več kot 2500 učiteljev iz Slovenije in tujine:

Slovenija: Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Gimnazija Celje Center, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Kranj, Gimnazija in srednja šola Domžale, Gimnazija Tolmin GSŠRM Kamnik, OŠ Domžale, OŠ Dob, OŠ Nove Fužine, OŠ Šenčur, OŠ Bovec, OŠ Žirovnica, Šolski center Rogaška Slatina, Fakulteta za energetiko Krško, Univerza v Mariboru, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Pesnica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani...

Tujina: Grand Oaks (ZDA), KingWood (ZDA), University of Trento (Italija), Liceo Caterina Percoto (Italija), Liceo Scientifico Severi (Italija), Don Lorenzo Milani High School (Italija), Liceo Scientifico G.Galilei (Italija), University Trento (Italija), Gems Modern Academy (Združeni Arabski Emirati), Vocalise School (Združeni Arabski Emirati), VI Liceum Ogolnokształcace (Poljska), WSB University (Poljska), Tozok Ozel Okullar (Turčija), FMV Ayazaha Isık High School (Turčija), AA Hellas (Grčija), ITT Delhi (India), Roga Academy (Singapore), Helsingin Soumalainen Yhteiskoulu (FInska), Patras University (Grčija), Christian School Oklahoma (ZDA), NYU New York (ZDA)...

***ZDRUŽITE TRI NAŠE TRENINGE V CELOSTNO 24-URNO IZOBRAŽEVANJE***
Nov predlog Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju uvaja kategorijo "daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi“. Zato smo za vas pripravili novo izobraževanje, ki vključuje tudi individualne posvete z našimi strokovnjaki.

SUVEREN UČITELJ V 21. STOLETJU:
Mehke prenosljive veščine za učitelje


Preberite več in se prijavite >>

bottom of page