top of page

Acerca de

Colorful Books

Miha Andrič

Screenshot 2022-09-20 at 15.50.47.png
Screenshot 2022-09-20 at 15.50.36.png
Screenshot 2022-09-20 at 16.24.55.png
Screenshot 2022-09-20 at 16.23.00.png

Miha Andrič je mednarodni predavatelj in trener na področju komunikacije, kritičnega in kreativnega mišljenja, javnega nastopanja filozof, sociolog in trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj v delu z mladimi, v izobraževanju in usposabljanju učiteljev ter v razvijanju nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih programov na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih interaktivnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za judi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 50 državah po celem svetu. Bil je programski vodja več mednarodnih debatnih akademij po celem svetu (ESU Turkey, VAY Tunisia, ESU UK,  Green Comet USA...), direktor nacionalne debatne organizacije, vodja Mednarodne filozofske olimpijade v letih 2020 in 2021,  član sveta direktorjev IDEA (International debate education association) ter vodja mednarodnega debatnega programa na Gimanziji Bežigrad (ki je bil med leti 2015 in 2017 najuspešnejši šolski WSD program na svetu). Trenutno je član sveta IPPF (Interntional Public Policy Forum, New York)  in  direktor Izobraževalnega centra Argument. V preteklosti je izvajal obštudijske seminarje na temo sodobnih ideologij na Univerzi v Ljubljani, trenutno pa deluje tudi kot glavni ocenjevalec večih svetovnih tekmovanj za mlade v kritičnem mišljenju in pisanju (IPO, IPPF...). Miha Andrič redno deluje kot strokovni svetovalec za razvoj nacionalnih izobraževalnih programov na področju debate ter kritičnega in strateškega mišljenja (Italija, Finska...). 

Kratek izbor nedavnih treningov, izobraževanj ali publikacij:

 

Keynote govor na zaključnem dogodku IPPF v New Yorku (maj 2022) z Johnom Sextonom (zaslužni profesor, NYU University) in Raghom Sundaramon (dekanom Stern School of Business, NYC)

Gostujoče predavanje "Critical thinking and Persuasion strategies" na Grand Oaks School, Texas, ZDA (april 2021) 

Knjiga "Debate / Philosophy: How to start using debate in philosophy classroom", soavtor (avgust 2022) in knjiga “Il Debate: Una metodologia per potenziare le competenze chiave”, predgovor (november 2021)

 

Nacionalni IRSE seminar za učitelje v Italiji "How to start using critical thinking in teaching" (oktober, 2021)

Inovativne učne ure pri predmetih slovenščina in filozofija na slovenskih gimanzijah (pomlad 2022)

"Gala graduation lecture" z naslovom: "Creative thinking and contemporary ideologies" na WSB Univerzi, Poljska (julij 2021)

Izvajanje sklopa "Argumentiranje in komuniciranje" pri ITS (Interdisiplinarni tematski sklop) na Gimanziji Kamnik (šolsko leto 2021/2022)

Online seminarji o argumentaciji, kritičnem mišljenju in strateškem komuniciranju za srednje šole v Indiji in v Pakistanu (pomlad 2022)

Predavanje "Prepričljiva komunikacija na delovnem mestu" in delavnica "Pogajalske strategije za različne profesionalne kontekste" na Dnevnih poslovnih sekretarjev in sekretark 2022 (jesen, 2022) 

Organizacija Svetovne filozofske olimpijade IPO (največji srednješolski dogodek za filozofe na svetu) in razprave z nekaterimi vodilnimi svetovnimi filozofi kot so Noam Chomsky, Michael Sandel in Peter Singer (2020, 2021)

Erasmus+ tečaj za dijake in učitelje "Communication, critical thinking and debate in Schools" v Neaplju, Italija (jesen 2022)

Predavanje "Integriteta na delovnem mestu kot pogoj uspešnosti v zasebnem in poklicnem življenju" (WSB Univerza, Poljska in ECNAIS, Turčija 2023) 

 

Screenshot 2022-09-21 at 15.51.31.png
Screenshot 2022-09-21 at 15.53.08.png
Screenshot 2022-10-29 at 10.18.48.png
Screenshot 2022-10-29 at 10.23.50.png
Screenshot 2022-10-29 at 12.40.28.png
WhatsApp Image 2022-10-29 at 10.57.15 PM (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-10-29 at 10.57.15 PM.jpeg
348379721_784106956542007_1397109464163487967_n.jpg

KONTAKTIRAJ PREDAVATELJA

bottom of page