top of page

Trening in izobraževanje za podjetja in posameznike iz poslovnega sveta 

MEDOSEBNI ODNOSI in
SODELOVALNA KOMUNIKACIJA
na delovnem mestu

Premisli misli. Izbiraj besede. Usmerjaj dejanja

Na delovnem mestu se pogosto srečujemo s kompleksnostjo medosebnih odnosov, ki lahko pozitivno ali pa negativno vplivajo na zdravje zaposlenih, delovno klimo ter celotno delovno uspešnost. Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu poudarjajo pomen komunikacije pri gradnji trdnih odnosov, ki temeljijo na jasnih sporočilih, medsebojnem zaupanju, aktivnem poslušanju in iskanju rešitev namesto iskanja vzrokov. Dobra komunikacija kot temelj za pozitivne odnose ne prispeva le k poslovnemu uspehu, ampak tudi neposredno vpliva na zadovoljstvo, motivacijo in zdravje zaposlenih. Sodobna, najbolj napredna svetovna podjetja, kot so Google, Microsoft, Zappos idr. komunikacijo prepoznavajo ključni dejavnik uspeha, zato znanje o komunikaciji vključujejo v svoje delovne procese ter tako dosegajo visoke standarde medosebne komunikacije in medosebnih odnosov.

Izobraževanje Sodelovalna komunikacija na delovnem mestu je zasnovano z namenom opolnomočiti udeležence s ključnimi veščinami za ustvarjanje pozitivnih medosebnih odnosov v delovnem okolju. Program obsega razumevanje različnih komunikacijskih stilov, tehnik aktivnega poslušanja, posredovanja jasnih in učinkovitih sporočil ter vzpostavljanja zaupanja. Vključuje tudi nekatere principe t. i. win-win komunikacije. Izobraževanje vključuje praktične primere, vaje v skupinah ter strategije za izboljšanje komunikacije na delovnem mestu. Udeleženci pridobijo veščine, ki bodo pozitivno vplivale na delovno klimo, produktivnost in dolgoročno uspešnost posameznika ter organizacije.

Kontaktirajte nas in se dogovorite za posvetovalni sestanek. 

bottom of page