top of page

Acerca de

Na Izobraževalnem centru Argument smo na podlagi dolgoletnega dela z mladimi, z učitelji in s starši oblikovali predavanja, ki odgovarjajo na nekatera ključna vprašanja in probleme, s katerimi se med šolanjem in odraščanjem soočajo tako starši kot otroci.

1. Koncentracija je motivacija:
Z urjenjem koncentracije do večje motivacije
2. Misija nemogoče:
Kako komunicirati s sodobnimi najstniki
3. Kdo sem in kam grem:
Kako nam poznavanje nezavednih vzorcev mišljenja in delovanja pomaga izbrati pravi poklic 
4. Učenje po meri učenca:
Tehnike in pristopi za učinkovito učenje
5. Sprašujem, poslušam, vodim:
Konstruktivna mediacija v konfliktih situacijah za reševanje sporov z najstniki
6. Dober stik preprečuje kratek stik:
Moč povratne informacije in dobrega stika kot temelja zaupanja in sodelovanja med otroki in starši
7. Kako želje spremeniti v cilje:
Tehnike in strategije za učinkovito postavljanje, načrtovanje in doseganje ciljev

PRENESI KATALOG Z VSEMI IZOBRAŽEVANJI ZA ŠOLE, UČITELJE IN STARŠE

PRENESI

KONTAKTIRAJ NAS IN ORGANIZIRAJ IZOBRAŽEVANJA
ZA STARŠE NA SVOJI ŠOLI

041 624 038
bottom of page