top of page

Acerca de

Izobraževanje za učitelje DKE (Domovinska in državljanska kultura ter Etika) v osnovnih šolah, ki je uporabno tudi za učitelje Aktivnega državljanstva v srednjih šolah. Cilj programa je predstaviti aktivne in sodelovalne metode učenja aktivnega državljanstva in kritičnega mišljenja skozi teme trajnostnega razvoja in človekovih pravic, s pomočjo katerih bodo učitelji lahko spodbujali aktivno sodelovanje učencev pri pouku.

Izobraževanje traja 8ur in bo na sporedu 26. novembra v Ljubljani. Točen datum bo razpisan do 1.septembra. Izobraževanje je vključeno v KATIS katalog.

Rok za prijave: 11. 10. 2022

Prijave in informacije: info@centerargument.si

VSEBINE

  • Spoznavanje s strategijami kritičnega razmišljanja in vrednotenja skozi debatne komunikacijske tehnike

  • Aktivno vključevanje učencev v komuniciranje in argumentiranje družbeno aktualnih tem s poudarkom na trajnostnem razvoju, človekovih pravicah in predsodkih  - predstavitev komunikacijskih metod in aktivnih pristopov aktivnega vključevanja učencev 

  • Vaje za urjenje različnih socialnih veščin, razumevanja družbe ter kritičnega in kreativnega razmišljanja - "igrificirane" metode poučevanja 

  • Moderirano načrtovanje konkretnih učnih ur

bottom of page