top of page
motivation_edited.jpg

Porast narcizma in individualizma med mladimi ter zaton avtoritete v šoli

Praktične in uporabne tehnike za vodenje, motiviranje in učinkovito komuniciranje s sodobnimi mladimi. 

  • Zakaj klasični pristopi k motivaciji ne delujejo več?

  • Kako razmišljajo in čustvujejo sodobni mladi?

  • Kako razumeti in odreagirati na nove vedenjske vzorce med mladimi?

  • Kako se soočiti s porastom nasilja, čustvenih izbruhov in nemotiviranosti med mladimi?

  • Kako v sodobni šoli voditi mlade in ohraniti avtoriteto v razredu? 

Sodobna družba, novi socializacijski vzorci in vzgojno-izobraževalne paradigme močno zaznamujejo sodobno generacijo mladih, vlogo učiteljev v šolah in vlogo šole v družbi. Od učiteljev, pedagogov in tudi staršev to zahteva nove pristope k razumevanju, motiviranju in poučevanju mladih. Eden izmed najbolj perečih trendov je zaton avtoritete in porast narcizma v potrošniški družbi, ki vpliva na vedenjske vzorce mladih, njihove vrednote, oblikuje dinamiko odnosov v šolah in je v različnih oblikah (na primer porast nasilja in čustvenih izbruhov, neupoštevanje avtoritete, nemotiviranost in apatičnost …) realnost, ki jo učitelji vsakodnevno doživljamo v razredu. 

OBRAVNAVANE VSEBINE: 

Razumevanje narcizma kot vedenjskega vzorca, ki je posledica novih družbenih trendov ter sodobnih vzgojnih in pedagoških pristopov. 

Zablode in pasti narcisistične vzgoje in sodobnih izobraževalnih metod. 

Prepoznavanje narcisitičnih lastnosti pri otrocih, mladih in starših. 

Strategije za učinkovito komunikacijo z narcisitično socializirano mladino. 

Tehnike za motivacijo in mediacijo konfliktov z narcisističnimi mladimi. 

Metode za učinkovito vodenje razreda in posameznikov 

bottom of page