top of page

Acerca de

Jana Pertot Tomažič

Jana Pertot Tomažič je prof. slovenščine in dipl. literarna komparativistka, obenem je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik (INLPTA) ter Trener POY. Ima bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah izobraževanja. Trenutno poučuje slovenščino na gimnaziji in srednji šoli v Kamniku, kjer je tudi mentorica zelo uspešnemu debatnemu klubu, pred tem pa je vrsto let poučevala slovenščino in retoriko na osnovni šoli. Kot recenzent, predavatelj, moderator ter

član programskega odbora aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah za učitelje. Vodi tudi Svetovalno-izobraževalni center Introvizija, v okviru katerega za različne ustanove pripravlja in vodi izobraževanja o učinkoviti komunikaciji, učenju, vodenju razreda, javnem nastopanju ipd. V sodelovanju z Izobraževalnim centrom Argument razvija različne inovativne metodološke pristope za poučevanje slovenščine.

bottom of page