top of page
Search

Učni materiali: tehnike za primerjalno argumentivno analizo (primerjava učinkov)

Updated: Mar 6, 2022

V javnih razpravah in v debatah se velikokrat srečamo s situacijami, v katerih nasprotujoči si strani uspeta prepričljivo dokazati, da njun predlog prinaša določene pozitivne učinke (koristi), nasprotna stran pa prinaša določene negativne učinke (škodo). V takem primeru se mora kritični mislec lotiti primerjalne analize učinkov, da lahko presodi, kateri predlog je boljši. ​ Pri tem si lahko pomagate z naborom tehnik za primerjalno analizo oziroma primejalno argumentacijo.

bottom of page