top of page
Search

Trening za učitelje: UČINKOVITO VODENJE RAZREDA

Kako motivirati različne tipe učencev? Kako vzpostaviti dobro delovno klimo v razredu? Kako učinkovito strukturirati učno uro?

Učinkovito vodenje tako velike in raznolike skupnosti, kot je razred, poleg strokovnega pedagoškega znanja od učiteljev zahteva tudi lastnosti kakovostnega in uspešnega vodje. V razredu so za učitelja tako ključne temeljne veščine na treh področjih:

- OSEBNA NARAVNANOST: zavedanje in sposobnost nadzorovanja lastnih vedenjskih, mišljenjskih in vodstvenih vzorcev;

- MOTIVACIJA: sposobnost motiviranja učencev različnih tipov in vzpostavljanja dobrih odnosov v razredu;

- KOMUNIKACIJA: sposobnost strateškega in načrtovanega posredovanja informacij, navodil in vrednot.


Na treningu bodo udeleženci veščine z vseh treh področij spoznavali skozi konkretne primere in praktične vaje. Prejeli bodo potrdila o udeležbi in gradiva. Trening je interaktiven in poteka v sproščenem vzdušju. Udeleženci so ves čas vabljeni k aktivnemu sodelovanju in vključevanju novih spoznanj v prakso.


OBRAVNAVANE VSEBINE IN TEMATIKE:

 • Različni načini in modeli vodenja ter njihove prednosti in omejitve pri vzpostavljanju odnosov v razredu.

 • Različni tipi avtoritete v vzgoji ter njihovi učinki na motivacijo in delo učencev v različnih situacijah.

 • Prepoznavanje in uporaba različnih reprezentacijskih zaznavnih sistemov v razredu.

 • Tehnika kinestetičnega in prostorskega sidranja za vzpostavljanje delovne klime v razredu.

 • 5-stopenjski model učenja.

 • Nezavedni miselni vzorci, ki vplivajo na to, kako se obnašamo, vrednotimo informacije, se učimo in odločamo.

 • Kako strukturirati učno uro, da bodo vanjo aktivno vključeni različni tipi učencev.


KLJUČNE INFORMACIJE IN PRIJAVA

Datum: 12. november 2022
Kraj: Ljubljana
Ura: 9:30 -18.00
Cena: 85,00 eur
Rok za prijavo: 7. november 2022 (število mest je omejeno)
Dodatne informacije: info@centerargument.si

Trening izvajata Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič.
Vtise udeležencev naši izobraževanj si lahko ogledate na naslednji povezavi.

ZAKAJ PRAV NAŠI TRENINGI?

 • Treningi izhajajo iz prepleta pedagoških spoznanj iz različnih disciplin in področij, od nevroznanosti, NLP in psihoanalize do filozofije, kulturologije in komunikacijskih študij.

 • Treningi so zasnovani na podlagi več kot 15-letnih izkušenj iz dela z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih stopnjah izobraževanja ter z različnih treningov za pedagoške delavce v slovenskem prostoru in v tujini (ZDA, Azija, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod).

 • Temeljijo na posebni transdiciplinarni, ki omogoča integrativni pristop k učenju strokovnih in mehkih veščin ter udeleženca vedno postavi v središče učnega procesa.

 • So interaktivni in potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso.

 • Omogočajo reflektiran pristop k osebnostni, profesionalni in karierni rasti udeležencev.


KAKO IZGLEDAJO NAŠI TRENINGI?

 • Temeljijo na posebnem transdisciplinarnem pristopu, ki omogoča integrativno pridobivanje dodatnih strokovnih in mehkih veščin ter udeleženca vedno postavi v središče učnega procesa.

 • So interaktivni in potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso.

 • Omogočajo reflektiran pristop k osebnostni, akademski in profesionalni rasti udeležencev.

 • Vsi udeleženci dobijo gradiva.Trening je prvi v nizu izobraževanj na Akademiji za pedagoške delavce, ki pedagoškim delavcem in šolam ponuja edinstvene cenovno dostopne treninge za profesionalno, karierno in osebnostno rast pedagoških delavcev.

Akademija je sestavljena iz 6 modulov:


Modul 1: Učinkovita komunikacija

Prepričljiva komunikacija z zahtevnimi sogovorniki:

Učinkovita komunikacija - dobri odnosi


Modul 2: Vodenje in vodstvene veščine

Učinkovito vodenje razreda:

Dober vodja - aktivni učenci


Modul 3: Osebni in karierni razvoj

Upravljanje z lastnimi vzorci vedenja in mišljenja:

Zadovoljen posameznik - dober učitelj


Modul 4: Sodobni pristopi k poučevanju

Interaktivna in transdisciplinarna metodologija:

Aktivno učenje - uspešen učenec


Modul 5: Kritično mišljenje

Razvijanje kritičnega mišljenja v razredu:

Kritičen mislec - učinkovit zagovornik


Modul 6: Coaching

Od učitelja do trenerja:

Dober mentor - motivirani učenci

Treninge izvajamo za posameznike na razpisane termine ali za učiteljske zbore na šolah.

Informacije in povpraševanje: info@centerargument.si
コメント


bottom of page