top of page
Search

PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI SOGOVORNIKI (3.december)

Updated: Oct 6, 2022

Kako komunicirati z zahtevnimi učenci, starši in sodelavci?

Za opravljanje pedagoškega poklica so poleg strokovnega znanja ključne tudi komunikacijske veščine in sposobnost vzpostavljanja kooperativnih odnosov z otroki, s starši in sodelavci. Danes je ta komunikacija vedno bolj zahtevna, zato morajo biti pedagoški delavci opremljeni s temeljnimi veščinami za učinkovito komuniciranje in spoprijemanje s konfliktnimi sogovorniki.


CILJI

Na treningu bodo udeleženci spoznali, kako razumeti sogovornika in mu prilagoditi komunikacijo, kako s pravimi vprašanji priti do bistva problema, kako prebrati sogovornika in z njim vzpostaviti dober stik na verbalni in na neverbalni ravni, da nam bo sledil in nam zaupal, ter kako sogovorniku podati ustrezno povratno informacijo, da bo ta konstruktivno nadaljevala komunikacijo in bo učinkovala kot motivacijsko sredstvo. Skozi ilustrativne primere z različnih področij bodo udeleženci spoznali temeljne načine razmišljanja, odločanja in delovanja ljudi v konfliktih situacijah. Naučili se bodo, kako to znanje uporabiti za prepričljivo komunikacijo s sogovorniki v specifičnih komunikacijskih kontekstih na svojem delovnem mestu. Udeleženci se bodo spoznali tudi z osnovnimi pogajalske veščinami, ki so koristne za mirno in učinkovito razreševanje konfliktov z učenci, s starši ali sodelavci.


KLJUČNE INFORMACIJE IN PRIJAVA

Datum: 3. december 2022
Kraj: Ljubljana
Ura: 9.30-18.00
Cena: 80,00 eur (udeležba in gradiva)
Rok za prijavo: 28. november 2022 (število mest je omejeno)
Dodatne informacije: info@centerargument.si

OBRAVNAVANE VSEBINE IN TEMATIKE

  • Temeljna izhodišča za vstop v učinkovito komunikacijo: naravnanost govorca in razumevanje sogovorca

  • Komunikacijski model jezika ter prepoznavanje in odpravljanje omejujočih jezikovnih vzrocev

  • Modeli človeškega razmišljanja in principi prepričljive komunikacije

  • Vodena priprava strategij za zahtevne komunikacijske situacije

  • Ustvarjanje dobrega stika - temelja zaupanja in sodelovanja

  • Pogajalske veščine za mediacijo in razreševanje konfliktov

KAKO IZGLEDAJO NAŠI TRENINGI?

  • So interaktivni in potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso.

  • Temeljijo na posebnem transdisciplinarnem pristopu, ki omogoča integrativno pridobivanje dodatnih strokovnih in mehkih veščin ter udeleženca vedno postavi v središče učnega procesa.

  • Omogočajo reflektiran pristop k osebnostni, akademski in profesionalni rasti udeležencev.

  • Vsi udeleženci dobijo gradiva.

Izobraževanje vodita Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič.


Izobraževanje je prvi modul Akademije za pedagoške delavce.
Comments


bottom of page