top of page
Search

Trening za učitelje: Prepričljiva komunikacija s težavnimi sogovorniki (17. 9. 2022, Ljubljana)

Updated: Sep 8, 2022

Za opravljanje pedagoškega poklica so poleg strokovnega znanja ključne tudi komunikacijske veščine in sposobnost vzpostavljanja kooperativnih odnosov z otroki, s starši in sodelavci. Danes je ta komunikacija vedno bolj zahtevna, zato morajo biti pedagoški delavci opremljeni s temeljnimi veščinami za učinkovito komuniciranje in spoprijemanje s konfliktnimi sogovorniki.


CILJI

Na treningu bodo udeleženci spoznali, kako razumeti sogovornika in mu prilagoditi komunikacijo, kako s pravimi vprašanji priti do bistva problema, kako prebrati sogovornika in z njim vzpostaviti dober stik na verbalni in na neverbalni ravni, da nam bo sledil in nam zaupal, ter kako sogovorniku podati ustrezno povratno informacijo, da bo ta konstruktivno nadaljevala komunikacijo in bo učinkovala kot motivacijsko sredstvo. Skozi ilustrativne primere z različnih področij bodo udeleženci spoznali temeljne načine razmišljanja, odločanja in delovanja ljudi v konfliktih situacijah. Naučili se bodo, kako to znanje uporabiti za prepričljivo komunikacijo s sogovorniki v specifičnih komunikacijskih kontekstih na svojem delovnem mestu. Udeleženci se bodo spoznali tudi z osnovnimi pogajalske veščinami, ki so koristne za mirno in učinkovito razreševanje konfliktov z učenci, s starši ali sodelavci.


KLJUČNE INFORMACIJE IN PRIJAVA

Datum: 17. september 2022

Kraj: Ljubljana

Ura: 10.00-18.00

Cena: 80,00 eur

Rok za prijavo: 14. september 2022 (število mest je omejeno)

Dodatne informacije: info@centerargument.siVSEBINE

 • Razumeti sogovornika in njegov pogled na svet

 • Metamodel jezika – s pravilnimi vprašanji do natančnejše in jasnejše komunikacije

 • Mentalni zemljevidi za učinkovitejšo komunikacijo

 • Vzpostavljanje dobrega stika na verbalni in neverbalni ravni

 • Podajanje primernih povratnih informacij

 • Pogajalske strategije za razreševanje konfliktovZAKAJ NAŠI TRENINGI?

 • Treningi izhajajo iz prepleta pedagoških spoznanj iz različnih disciplin in področij, od nevroznanosti, NLP in psihoanalize do filozofije, kulturologije in komunikacijskih študij.

 • Treningi so zasnovani na podlagi več kot 15-letnih izkušenj iz dela z odraslimi, mladostniki in otroki na različnih stopnjah izobraževanja ter z različnih treningov za pedagoške delavce v slovenskem prostoru in v tujini (ZDA, Azija, Afrika, Evropa, Bližnji vzhod).

 • Temeljijo na posebni transdiciplinarni, ki omogoča integrativni pristop k učenju strokovnih in mehkih veščin ter udeleženca vedno postavi v središče učnega procesa.

 • So interaktivni in potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso.

 • Omogočajo reflektiran pristop k osebnostni in akademski rasti udeležencev.Trening je prvi v nizu izobraževanj na Akademiji za pedagoške delavce, ki pedagoškim delavcem in šolam ponuja edinstvene cenovno dostopne treninge za profesionalno, karierno in osebnostno rast pedagoških delavcev. Akademija je sestavljena iz 6 modulov:


Modul 1: Učinkovita komunikacija

Prepričljiva komunikacija z zahtevnimi sogovorniki:

Učinkovita komunikacija - dobri odnosi

Modul 2: Vodenje in vodstvene veščine

Učinkovito vodenje razreda:

Dober vodja - aktivni učenci

Modul 3: Osebni in karierni razvoj

Upravljanje z lastnimi vzorci vedenja in mišljenja:

Zadovoljen posameznik - dober učitelj

Modul 4: Sodobni pristopi k poučevanju

Interaktivna in transdisciplinarna metodologija:

Aktivno učenje - uspešen učenec

Modul 5: Kritično mišljenje

Razvijanje kritičnega mišljenja v razredu:

Kritičen mislec - učinkovit zagovornik

Modul 6: Coaching

Od učitelja do trenerja:

Dober mentor - motivirani učenci


IZVAJALCI

Vse treninge pripravljata in izvajata Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič. Pri zasnovi treningov združujeta svoje dolgoletne izkušnje in znanja iz poučevanja na različnih stopnjah izobraževanja in v privatnem sektorju, NLP coachinga, filozofskega svetovanja, mednarodnih debatnih in komunikacijskih programov ter iz postavljanja nacionalnih izobraževalnih programov na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih interaktivnih oblik poučevanja v Sloveniji in tujini (ZDA, Afrika, Evropa, Azija, Bližnji vzhod).


Jana Pertot Tomažič je prof. slovenščine in dipl. literarna komparativistka, obenem je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik (INLPTA) ter Trener POY. Ima bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah izobraževanja. Trenutno poučuje slovenščino na gimnaziji in srednji šoli v Kamniku, kjer je tudi mentorica zelo uspešnemu debatnemu klubu, pred tem pa je vrsto let poučevala slovenščino in retoriko na osnovni šoli. Kot recenzent, predavatelj, moderator ter član programskega odbora aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah za učitelje. Vodi tudi Svetovalno-izobraževalni center Introvizija, v okviru katerega za različne ustanove pripravlja in vodi izobraževanja o učinkoviti komunikaciji, učenju, vodenju razreda, javnem nastopanju ipd. V sodelovanju z Izobraževalnim centrom Argument razvija različne inovativne metodološke pristope za poučevanje slovenščine.


Miha Andrič je filozof, sociolog in trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj v delu z mladimi, v izobraževanju in usposabljanju učiteljev ter v razvijanju šolskih, nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih programov na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih interaktivnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za mlade, učitelje ter ljudi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 30 državah po celem svetu (od ZDA, Kanade, Združenih Arabskih Emiratov, Rusije, Tunizije in Izraela do večine evropskih držav in Singapurja, Pakistana in Indije). V preteklosti je bil programski vodja več mednarodnih debatnih akademij (GDS ZDA, MWD Dubai, YAV Tunisia, ESU Turčija, WSD Moskva, ROGA Singapur …) in direktor nacionalne debatne organizacije, trenutno pa deluje kot član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association), član sveta IPPF (International Public Policy forum New York) ter kot direktor Izobraževalnega centra Argument. Leta 2020 in 2021 je bil vodja Mednarodne filozofske olimpijade (IPO), kjer sedaj deluje kot glavni mednarodni ocenjevalec. Deset let je bil vodja mednarodnega debatnega programa na Gimnaziji Bežigrad, ki je bil med leti 2015 in 2017 najuspešnejši šolski debatni program na svetu. V preteklosti je na Filozofski fakulteti vodil tudi obšolske seminarje na temo psihoanalize in teorije ideologije.


VTISI UDELEŽENCEV


Comments


bottom of page