top of page
Search

Program dodatnega usposabljanja za pedagoge: Učinkovito vodenje razreda

Profesionalno usposabljanje za učitelje in pedagoge

UČINKOVITO VODENJE RAZREDA


Vodenje razreda oz. skupine otrok in mladostnikov je verjetno ena najbolj zahtevnih vodstvenih situacij nasploh, saj od učitelja zahteva tako pedagoške in strokovne kot tudi vodstvene kompetence. V samem poteku formalnega izobraževanja učiteljev se veliko pozornosti posveča izobraževalnim kompetencam, medtem ko se ustreznemu in učinkovitemu vodenju tako občutljivih in kompleksnih skupin, kot so otroci in mladostniki, posveča bolj malo časa in vsebin.


Ciljna skupina:

Program Učinkovito vodenje razreda je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, ki si želijo pridobiti ali izpopolniti svoje veščine vodenja razreda.


Koordinator programa:

Jana Pertot Tomažič


Cilji in obravnavane vsebine:

Na delavnicah bodo udeleženci spoznali naslednje vsebine:

  • kako zaznavamo svet, sebe in druge, kako sprejemamo in vrednotimo informacije ter kako vse to vpliva na komunikacijo v različnih učnih okoljih ter na motivacijo, obnašanje in učenje sodelujočih v učnem procesu;

  • zakaj in kako nastajajo nesporazumi v komunikaciji in kako jih odpraviti;

  • kako vzpostaviti in ohranjati dober stik s sogovornikom (posebej z udeleženci v učnem procesu);

  • kako oblikovati konstruktivno povratno informacijo, da bo pedagoško in strokovno primerna ter da bo delovala kot učinkovito motivacijsko orodje;

  • kaj so sidra in kako jih uporabiti pri vodenju razreda.


Način dela in izvedbe:

Program je izrazito praktično in izkustveno naravnan, saj vsakemu teoretičnemu izhodišču sledijo praktične vaje. Pridobljeno znanje lahko udeleženci takoj uporabijo tako v razredu kot v zasebnem življenju. Program je zasnovan je kot sklop 4 delavnic po 4 šolske ure, lahko pa se ga izvede tudi v dveh delih.


Materiali in potrdila:

Na koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga lahko priložijo k vlogi za napredovanje v nazive, ter priročnik s povzetki obravnavanih vsebin.


V tem trenutku nimamo razpisanih nobenih datumov za izvedbo tega izobraževanja. Če vas zanima in bi si želeli pridružiti programu ali pa si želite takšno izobraževanje organizirati na vaši šoli za učiteljski zbor, nas kontaktirajte na argument.coaching@gmail.com.

bottom of page