top of page
Search

Profesionalno usposabljanje za učitelje: Učinkovito učenje in pomnjenje

Učenja se velikokrat lotevamo na popolnoma napačen način in to je razlog, da kljub temu da učenju posvetimo veliko časa, nismo dovolj uspešni. Najnovejša dognanja nevrologije in psihologije kažejo, da so do sedaj priporočeni načini učenja pogosto popolnoma napačni in se ne ujemajo s tem, kako delujejo naši možgani. Medtem ko je pri manjši količini gradiva še možno dosegati dobre učne rezultate z načini učenja, ki niso v skladu z delovanjem naših možganov, je ob večji količini znanja to vedno težje.


Ciljna skupina:

Program Učinkovito učenje in pomnjenje je namenjen učiteljem, vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, ki želijo svoje metode dela v različnih učnih okoljih nadgraditi s principi in zakonitostmi učinkovitega učenja za vse sodelujoče v učnem procesu.


Koordinator programa:

Jana Pertot Tomažič


Cilji in obravnavane vsebine:

Udeleženci bodo na predavanju spoznali principe in zakonitosti učinkovitega učenja. Predstavili bomo konkretna navodila, kako na podlagi teh spoznanj strukturirati učenje ter katere metode učenja uporabiti, da bodo učenci dosegli čim boljše rezultate in da bodo v proces učenja vključeni vsi učni tipi. Na koncu predavanja bomo predstavili nekaj načinov, kako premagati tremo pred ocenjevanjem.


Način dela in izvedbe:

Na predavanju bodo vsi nasveti predstavljeni na konkretnih primerih iz različnih učnih okolij. Predavanju lahko sledi tudi izkustvena delavnica za učitelje, na kateri bodo spoznali, kako uporabiti metodo pospešenega učenja v razredu.


Materiali in potrdila:

Na koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi ter povzetek obravnavanih vsebin.


Trenutno nimamo razpisanih terminov za izobraževanje. Če vas zanima izvedba, nas lahko kontaktirate na info@cetnerargument.siComments


bottom of page