top of page
Search

Predavanje o pogajalskih veščinah pod okriljem Modre Akadamije

Naši predavatelji izvajajo izobraževanja, treningne in predavanja tudi pod okriljem Izobraževalnega središča Modra Akademija.


POGAJALSKE VEŠČINE, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA RAZLIČNE POSLOVNE KONTEKSTE (spletno predavanje)
SREDA, 18. JANUAR 2023, 10:00
Predavatelj: Miha Andrič

Več informacij in prijave:


POGAJALSKE VEŠČINE, TEHNIKE IN STRATEGIJE ZA RAZLIČNE POSLOVNE KONTEKSTE: Kako izboljšati svojo poslovno komunikacijo in postati uspešen pogajalec


V poslovnem, službenem in tudi zasebnem okolju se pogosto srečujemo s konfliktnimi situacijami, v katerih želimo doseči podporo za svoje predloge ter strinjanje ali spremembo vedenja sogovornika s popolnoma nasprotnimi prepričanji, vrednotami ali interesi. Pogajalske veščine, tehnike in strategije so umetnost in znanost doseganja dogovorov med dvema ali več osebami, skupinami ali organizacijami z različnimi interesi v konfliktnih situacijah, kjer vsaka stran želi doseči najboljši možni izid zase. Pomagajo nam, da pogovor in pogajanja vodimo konstruktivno in prepričljivo ter tako poskrbimo, da se zaključijo v našo korist in celo izboljšajo zadovoljstvo obeh strani ter omogočijo nadaljnje konstruktivno sodelovanje s poslovnimi partnerji, sodelavci ali drugimi sogovorniki. Na predavanju bodo udeleženci z analizo konkretnih primerov pogajanj iz različnih kontekstov in področij spoznali temeljne principe in pogajalske tehnike ter se naučili, kako uporabljati pogajalske veščine v poslovni komunikaciji, na svojem delovnem mestu in tudi v zasebnem življenju. Predavanje je nastalo na podlagi 15-letnih izkušenj s treningi in svetovanji na področju komunikacije v različnih kulturnih okoljih ter izhaja iz prepleta strokovnih spoznanj različnih disciplin in področij (od nevroznanosti, NLP in psihoanalize do filozofije, kulturologije in komunikacijskih ter vodstvenih študij).

OBRAVNAVANE VSEBINE

  • Temeljni modeli človeške komunikacije in človekovega delovanja: kako razumeti sogovornike in prepoznati načine, ki jih uporabljajo za sprejemanje odločitev v pogajanjih, ter temu prilagoditi lastno komunikacijo, da bo ta prepričljivo naslovila ljudi z različnimi interesi, vrednotami in stališči.

  • Lastnosti dobrega pogajalca in temeljna načela konstruktivnih pogajanj.

  • Pet temeljnih tehnik za uspešna pogajanja: aktivno poslušanje, postavljanje strateških vprašanj za nadziranje pogovora, jezikovni triki, strategija “zunanjega odločevalca”, strategija “aha momenta” in prepričevanje znotraj sogovorčevega mentalnega modela.

  • Priprava na pogajanje: koraki za pripravo izhodišč, ciljev, pogajalskega okvira, izbira primerne pogajalske strategije in sloga pogajanj, tehnike za prevzemanje nadzora in analizo sogovorčevih odzivov med pogajanji, metode za uspešen zaključek pogajanj na način, da nasprotna stran sprejme in ponotranji predlagani sklep.

  • Največje napake v pogajanjih: kako se znebiti omejujočih prepričanj in komunikacijskih vzorcev ter kako se izogniti najbolj klasičnim pastem v pogajanjih.

  • Moderirana analiza primerov uspešnih in neuspešnih pogajanj v različnih kontekstih: z usvojenim znanjem bodo udeleženci v predstavljenih pogajanjih sposobni prepoznati napačne korake ter predlagati boljše rešitve, strategije in tehnike.

Udeleženci bodo lahko pridobljena znanja neposredno uporabili individualno v svojih poslovnih kontekstih ali pri skupinskih pripravah na konkretna pogajanja.

Comments


bottom of page