top of page
Search

Komunikacija in vodenje: 7 načinov za vzpostavljanje dobrega stika z otrokom


Če želimo, da bo naše sporočilo pravilno sprejeto, moramo z otrokom najprej vzpostaviti dober stik. Otroci bodo pripravljeni sodelovati le, če se bodo ob nas počutili prijetno in nam bodo zaupali. Strategije za vzpostavljanje dobrega stika delujejo po principu podobnosti – ljudje bolj zaupamo in imamo raje ljudi, ki so nam podobni. Dober stik lahko vzpostavljamo na različnih nivojih – na nivoju vrednot in prepričanj, vsebine pogovora, karakteristike glasu, jezika in fiziologije. Predstavljene strategije dober stik vzpostavljajo predvsem na nivoju telesne drže in načina govora, kar je izjemno učinkovito v komunikaciji z mlajšimi otroki.

  1. Ko se z otrokom pogovarjamo, se spustimo na njegovo raven (npr. počepnemo, usedemo se ob bok otroka).

  2. Položaj iz oči v oči lahko deluje preveč neposredno. Da bi ustvarili občutek enakovrednosti, je bolje, da se usedemo ali stojimo nekoliko bolj ob strani in ne nasproti otroka.

  3. Med pogovorom svojo telesno držo prilagodimo njegovi. Pri tem pazimo, da ne izgledamo, kot da ga posnemamo.

  4. Ko je otrok zaposlen z igro, najlaže pritegnemo pozornost in hkrati vzpostavimo dober stik, če se mu najprej pridružimo pri igri. Ko se tako povežemo, lažje opozorimo nase in pogovor usmerimo, kamor želimo.

  5. Ko je otrok razburjen, ne bomo dosegli dobrega stika, če bom pogovor z njim začeli v zelo mirnem tempu in z nizkim tonom. Velja, da najprej za kakšno stopnjo manj prilagodimo tempo in ton otrokovemu, šele nato počasi umirjamo glas in nižamo ton. Izogibajmo se pretirani rabi knjižnega jezika, svojo govorico približajmo njegovi.

  6. Če je otrok razburjen oz. kako drugače čustveno prizadet, vedno najprej potrdimo njegovo počutje (npr. »Razumem, jezen si …").

  7. Bodimo dosledni v tem, kar govorimo in počnemo. (npr. »Lepo govori z mano!« pogosto rečemo v avtoritativnem tonu, namesto v prijaznem, o čemer govorijo besede)

O vzpostavljanju dobrega stika s katerim koli sogovornikom lahko izveste več na našem treningu Učinkovita komunikacija z zahtevnimi sogovorniki za pedagoške delavce.


Viri: Sue Beever: Srečni otroci, srečni mi. Ljubljana: Karantanija, 2011.

Comments


bottom of page