top of page
Search

Kako razpravljati o predlogu akcije: priprava komunikacijske in argumentativne strategije

Updated: Mar 6, 2022

Z zagovorom ali nasprotovanjem neki akciji oziroma spremembi se srečujemo vsak dan v svojem zasebnem življenju, v službi, v politiki ali v civilni družbi. Kritičen in argumentiran pristop k razpravi o spremembah ali k zagovoru nekega predloga zahteva posebno strateško pripravo in strateško mišljenje.


Izkušnje iz različnih učnih okolij kažejo, da se mladi prehitro osredotočijo na posamezne argumente (razloge za podporo akciji) in se začnejo spraševati, kako bodo te argumente dokazali in podprli. Le redko ali skoraj nikoli pa se ne vprašaj, KAJ sploh morajo dokazati. To pomeni, da ne razmislijo o svoji komunikacijski in argumentativni strategiji.


GRADIVA: Argumentativne in komunikacijske strategije

Ti materiali so zaenkrat dostopni samo v angleškem jeziku.

bottom of page