top of page
Search

Inovativni pristopi za pripravo na pisanje eseja na maturi iz angleščine (spletni seminar)

SPLETNI SEMINAR ZA UČITELJE ANGLEŠČINE

Učne strategije, tehnike in pripomočki za razvijanje mišljenja in komunikacije


Na seminarju bodo udeleženci spoznali, kako s strateškim poučevanjem in z inovativnimi učnimi pripomočki dijakom pomagati pri izbiri in samostojni rabi učnih strategij za izboljšanje vsebine in strukture eseja na maturi iz angleščine. Naučili se bodo, kako to znanje uporabiti za učinkovito razvijanje pisnih sestavkov ter dijakom-prijazno vrednotenje izdelkov.


OBRAVNAVANE VSEBINE IN TEMATIKE

 • Strateško, metagognitivno in na mišljenje osredotočeno poučevanje.

 • Vzorci, sheme in vaje za razvoj kritičnega in analitičnega mišljenja v tujem jeziku.

 • Poenoteno razumevanje ocenjevalnih kriterijev pri eseju za učinkovito podajanje povratnih informacij.

 • Zmožnost zaznavanja šibkih in močnih točk pisnih veščin.

 • Razčlemba neliterarnih in literarnih esejskih naslovov s pomočjo taksonomskih stopenj in strukturirana priprava na pisanje eseja.

 • Koraki za postavljanje pravih vprašanj, s katerimi dijaki pridejo do bistva zastavljenega problema, primerjajo različne perspektive in z lateralnim razmišljanjem razvijajo in vrednotijo argumente.

 • Učni pripomočki za delo v razredu.


INFORMACIJE IN PRIJAVA

Datum: 26. oktober 2022

Kraj: preko Zoom povezave (povezavo prejmete po prijavi)

Ura: 18.00-19.30

Cena: 30 eur (seminar in materiali)

Rok za prijavo: 21. oktober 2022

Dodatne informacije:

041 624 038


ZAKAJ NAŠ SEMINAR?

 • Temelji na metakognitivnem pristopu, skozi katerega dijaki preizkušajo miselne strategije in utrjujejo strateško in kritično razmišljenje v tujem jeziku.

 • S predstavljeno problemsko-osredotočeno metodologijo razvijamo dijakovo samostojnost in odgovornost.

 • Z uporabo integrativnega pristopa k učenju prenosljivih mehkih veščin udeleženca vedno postavimo v središče učnega procesa.

 • Seminar je interaktiven in poteka v sproščenem vzdušju.

 • Udeleženci so ves čas vabljeni k aktivnemu sodelovanju, dialogu in vključevanju novih spoznanj v prakso.

 • Zaradi preprosto razumljivih razlag.


IZVAJALCI

Katarina Lovenjak in Miha Andrič


Energična in pozitivno naravnana Katarina Lovenjak, prof. angleškega in francoskega jezika, ima za seboj več kot 15 let izkušenj poučevanja na mednarodnem IB (International Baccalaureate) ter nacionalnem programu, izkušnje s pripravami dijakov na splošno maturo in mednarodno overjene izpite iz angleškega jezika, iz katerih ima tudi sama opravljen izpit Cambridge English C2 Proficiency. Trenutno poučuje angleščino in mentorira angleški debatni klub na gimnaziji v Kranju. Njen pedagoški pristop so izoblikovala tudi redna izobraževanja in usposabljanja v sklopu delavnic domačih in tujih pedagogov ter sodelovanja na znanstvenih konferencah doma in v tujini. Z raznolikimi oblikami in metodami dela mlade že od nekdaj spodbuja k razvijanju ustvarjalnosti in veščin, tako s pomočjo natečajev, projektov kot tudi tekmovanj in nastopanja v javnosti. V osnovni šoli je učence učila izražanja skozi pripovedovanje zgodb in gledališko igro, kasneje pa je dodaten izziv našla še v razvijanju kritičnega razmišljanja skozi debato. Med drugim je več let koordinirala tekmovanje World Scholar's Cup Regional Round v Sloveniji, še vedno pa v vlogi sodnice redno sodeluje tudi na nacionalnih in mednarodnih debatnih turnirjih. V sodelovanju z Izobraževalnim centrom Argument razvija različne inovativne metodološke pristope za poučevanje kritičnega mišljenja.


Miha Andrič je filozof, sociolog in trener komunikacije in debate, ki ima 15 let izkušenj v delu z mladimi, v izobraževanju in usposabljanju učiteljev ter v razvijanju šolskih, nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih programov na področju kritičnega mišljenja, komunikacije in sodobnih interaktivnih oblik poučevanja. Kot gostujoči predavatelj je izvajal treninge za mlade, učitelje ter ljudi iz poslovnega sveta na šolah, univerzah in v privatnem sektorju v več kot 30 državah po celem svetu (od ZDA, Kanade, Združenih Arabskih Emiratov, Rusije, Tunizije in Izraela do večine evropskih držav in Singapurja, Pakistana in Indije). V preteklosti je bil programski vodja več mednarodnih debatnih akademij (GDS ZDA, MWD Dubai, YAV Tunisia, ESU Turčija, WSD Moskva, ROGA Singapur …), direktor nacionalne debatne organizacije ter kot član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association). Trenutno deluje kot član sveta IPPF (International Public Policy forum New York) ter kot direktor Izobraževalnega centra Argument. Leta 2020 in 2021 je bil vodja Mednarodne filozofske olimpijade (IPO), kjer sedaj deluje kot glavni mednarodni ocenjevalec. Deset let je bil vodja mednarodnega debatnega programa na Gimnaziji Bežigrad, ki je bil med leti 2015 in 2017 najuspešnejši šolski debatni program na svetu. V preteklosti je na Filozofski fakulteti vodil tudi obšolske seminarje na temo psihoanalize in teorije ideologije.

Comments


bottom of page