top of page
Search

Novo izobraževanje: Profesionalno usposabljanje za profesorje slovenščine

Updated: Mar 25, 2022

INOVATIVNI PRISTOPI K UČINKOVITI ANALIZI LITERARNEGA DELA IN K PISANJU LITERARNEGA ESEJA


Delavnica je namenjena profesorjem, ki želijo spoznati nove metode, kako dijake naučiti pisanja dobrega eseja in učinkovite analize literarnega dela. Na primerih romanov za maturo in letošnjih maturitetnih tem bodo predstavljene posebne debatno-komunikacijske tehnike, ki jih profesorji lahko uporabijo v razredu, dijaki pa kasneje kadarkoli v procesu samostojne analize posameznih literarnih del in pri pripravah na pisanje esejev (kako analizirati naslov, postaviti tezo, opisovati, pojasnjevati, primerjati in utemeljevati v jedru ter napisati primeren zaključek eseja). Izobraževanje bo potekalo v online okolju v dveh terminih. Vsi registrirani udeleženci bodo prejeli unikatno Zoom povezavo.


Posebnost našega pristopa:

  • INTERAKTIVNOST IN TRANSDISCIPLINARNOST

  • KONKRETNE IZKUSTVENE VAJE na primerih iz literarnih del in družbenega konteksta

  • VIZUALIZACIJA MISELNEGA SKLEPANJA, ki dijakom kasneje pomaga pri samostojnem delu

CENA: 10 eur


TERMINI: delavnico za profesorje in profesorice bomo izvedli v dveh terminih: 15. 3. 2022 ob 18:00 in 16. 3. 2022 ob 18:00


PRIJAVE: Prijavite se lahko na naslednji povezavi do 10.3.2022.


DODATNE INFORMACIJE

Kontaktirate nas lahko preko

  • emaila: info@centerargument.si

  • telefonske številke: 041624038

Konktaktirate lahko tudi direktno izvajalce:

  • Jana Petrot Tomažič (jana.pertot@gmail.comi)

  • Miha Andrič (miha.andric@live.com)


VEČ O DELAVNICI

Pisanje eseja je za marsikaterega dijaka zahtevna in predvsem zelo stresna izkušnja, saj kljub številnim pripravam in temu namenjenim učnim uram preprosto še vedno ne vedo, kako se ga lotiti. Težave se pojavijo predvsem takrat, ko večino časa posvetimo podrobni vsebinski analizi posameznega literarnega dela, manj pa samim načinom pisanja in zakonitostim eseja. Zato je dobro, da dijake naučimo različnih pristopov, ki jim bodo v pomoč tako pri zasnovi eseja kot pri pisanju samem ter tudi pri samostojni analizi literarnega dela.


Ciljna skupina:

Program Učinkovita analiza literarnega dela v razredu in pisanje literarnega eseja je namenjen profesorjem in profesoricam, ki želijo spoznati inovativne metode, s pomočjo katerih lahko dijake na interaktiven in učinkovit način naučijo samostojne analize izbranega literarnega dela ter pisanja literarnega eseja.


Cilji in obravnavane vsebine:

Na konkretnih primerih (izbrana romana in teme iz maturitetnega sklopa za leto 2022) bodo predstavljene interaktivne, integrativne in transdisciplinarne tehnike, ki temeljijo na debatno-komunikacijski metodologiji in ki jih lahko učitelji uporabijo kadarkoli v procesu analize posameznih literarnih del ali pri pripravah na pisanje esejev. Obravnavali bomo:

  • primere učnih pripomočkov (grafičnih organizatorjev in strukturiranih vaj, ki učence postavijo v aktivno središče učnega procesa) za prepoznavanje razlik med opisom, primerjavo, razlago, pojasnitvijo, presojo, komentarjem in utemeljitvijo motivov, oseb in drugih elementov literarnega dela;

  • poseben pristop k analizi sociološkega ozadja obravnavanih literarnih del ;

  • učni pristop, ki skozi strukturirana navodila udeležencem učnega procesa omogoči, da sami pripravijo podrobno analizo literarnega dela in razvijejo nove pristope k zasnovi in pisanju literarnega eseja.

Način dela in izvedbe:

interaktivno predavanje traja 2 uri in bo v marčevskem in aprilskem terminu potekalo v online okolju (vsi registrirani udeleženci bodo prejeli Zoom povezavo za srečanje). Nova metodologija dela bo predstavljena na konkretnih primerih iz romanov in tematskega maturitetnega sklopa 2022.


Materiali in potrdila:

Na koncu programa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi ter učne pripomočke za vpeljavo nove metodologije.


Koordinatorja in izvajalca programa:

Jana Pertot Tomažič (profesorica slovenščine) in

Miha Andrič (svetovno priznan predavatelj debate)
Opmerkingen


bottom of page