top of page
Search

ChatGPT za učitelje: izobraževanje pod okriljem MODRE AKADEMIJE

Naši predavatelji s svojimi izobraževanji gostujejo tudi na Izobraževalnem središču Modra akademija.


Trenutno je najbolj aktualno izobraževanje ChatGPT za učitelje: Učinkovita raba orodij umetne inteligence v izobraževanju onkraj pasti hitrega tehnološkega razvoja


Izobraževanje je na voljo v obliki 75-minutnega spletnega predavanja, ki bo na sporedu 20. septembra 2023 ob 18:00. Izobraževanje pa lahko organizirate tudi na vaši šoli za učiteljski kolektiv.


Več informacij in prijave preko strani Modre Akademije:


O IZOBRAŽEVANJU


Umetna inteligenca postaja vseprisotna v naši družbi na različnih področjih, tudi v šolstvu. Različna orodja spreminjajo načine našega vedenja, učenja in opravljanja vsakodnevnih nalog ter vplivajo na to, kako iščemo informacije in sprejemamo odločitve. To v izobraževalni proces prinaša številne prednosti ter tudi slabosti in pasti. Trenutno najbolj priljubljeno orodje je vmesnik ChatGPT. Uporablja ga že veliko učiteljev in šol, zadnje raziskave pa kažejo, da ga redno uporablja večina mladih. Za učitelje in pedagoge je zato pomembno, da razumejo delovanje ChatGPT in ga znajo učinkovito upravljati. S tem se lahko izognejo pastem, sledijo trendom delovanja in učenja pri učencih ter predvsem izkoristijo vse potenciale, ki jih to orodje prinaša.

Predavanje ChatGPT za učitelje je zastavljeno kot praktični seminar, na katerem bodo udeleženci spoznali načine, kako to orodje uporabiti kot podporo v poučevanju, učenju in ocenjevanju ter pri načrtovanju dela in rutinskih administrativnih nalogah pedagogov. Glavni namen izobraževanja je predstaviti delovanje ChatGPT, opozoriti na pasti uporabe v izobraževanju ter razkriti vse prednosti, ki jih lahko učitelji in učenci izkoristijo v izobraževalnem procesu. Predavanje je nastalo na podlagi izkušenj iz projektov sistematičnega uvajanja ChatGPT v izobraževanju v tujini ter na podlagi izkušenj iz rabe ChatGPT v poslovnem svetu.


OBRAVNAVANE TEME:

 • Učinkovita raba vmesnika ChatGPT: kako ChatGPT sploh deluje in kako naj to orodje uporabljamo na način, da bomo pridobili najbolj učinkovite in relevantne informacije (navigiranje po vmesniku, pisanje vprašanj, analiza odzivov, pisanje podvprašanj …)?

 • Pasti in prednosti uporabe ChatGPT v izobraževanju: kaj so največje pasti novih načinov rabe umetne inteligence, kako se jim izogniti ter kaj so prednosti, ki jih umetna inteligenca prinaša v izobraževalni proces?

 • ChatGPT za učitelje – praktični nasveti: kako uporabiti ChatGPT tako, da bodo učitelji zmanjšali svojo delovno obremenitev z administrativnimi nalogami, da se bodo lahko bolj osredotočili na kakovost poučevanja in strokovne vsebine svojega predmetnega področja, posodobili svojo učno prakso ter prepoznali in se učinkovito odzvali, ko bodo ChatGPT uporabili učenci?

 • ChatGPT za učence – praktični nasveti: kako si lahko z novimi orodji umetne inteligence pomagajo učenci pri samostojnem delu, učenju in opravljanju domačih nalog na način, da s tem razvijajo svoje kritično mišljenje, olajšajo svoj učni proces in se izognejo pastem?

Na izobraževanju bodo udeleženci skozi prikaz praktičnih primerov pridobili veščine za uporabo vmesnika ChatGPT na naslednjih področjih:

 • zbiranje idej, ustvarjanje in prilagajanje učnih načrtov ter zasnov učnih ur in aktivnosti pri pouku,

 • ustvarjanje primernih nalog s specifičnim ciljem ali drugih interaktivnih dejavnosti za učence,

 • iskanje, zbiranje in priprava konkretnih primerov, gradiv in učnih materialov za posamezni predmet,

 • rutinske in administrativne naloge učiteljev (kot so priprava poročil, načrtov za izvedbo ur ipd.),

 • ustvarjanje in podajanje kompleksnih, personaliziranih in učinkovitih povratnih informacij za učence,

 • ocenjevanje in formativno spremljanje učencev,

 • interaktivne metode poučevanja za večjo motivacijo in samostojno delo učencev,

 • razumevanje potreb in zmožnosti učencev,

 • strategije in tehnike za samostojno učenje,

 • vodenje razreda in ustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja,

 • vzpodbujanje sodelovanja in skupinskega dela med učenci in med učitelji,

 • inovacije v pedagoških pristopih na specifičnem predmetnem področju.

PREGLEJTE OSTALE MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJA NA IZOBRAŽEVALNEM CENTRU ARGUMENT

bottom of page