top of page
Search

Čuti in učenje: VAJE ZA RAZVIJANJE ZAZNAVNIH KANALOV V RAZREDU

Updated: Jun 7, 2023

Ljudje, ki imajo dobro razvite vse tri zaznavne kanale – vizualni, avditivni, kinestetični – in brez težav preklapljajo med njimi, so pri svojem delu in učenju uspešnejši, saj znajo posredovati informacije na vse tri načine, obenem pa se lažje prilagodijo komunikaciji drugih. Ker otroci težje preklapljajo med zaznavnimi kanali, je pomembno, da tako pri sebi kot pri učencih razvijamo vse tri. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj načinov oz. vaj za razvijanje zaznavnih kanalov pri učencih. Izvajate jih lahko na razrednih urah, tako da učence prej seznanite z različnimi zaznavnimi tipi, med odmori, da se umirijo, ali za popestritev na obšolskih dejavnostih. Vaje so preproste in zabavne ter primerne za vse starosti otrok. Obenem pa so odlične tudi za urjenje pozornosti.


1. Vaje za razvijanje vizualnega zaznavnega kanala

1. vaja: Učence razdelimo v pare. Pare prosimo, da se na hitro ogledajo. Enemu učencu zavežemo oči in z zavezanimi očmi mora opisati drugega učenca. Nato vloge zamenjamo.

2. vaja: Učence razdelimo v pare. Učenec A si ogleda učenca B, nato zamiži. Medtem učenec B nekoliko spremeni položaj. Učenec A odpre oči in mora ugotoviti, kaj se je spremenilo. Najprej naj učenci delajo večje spremembe in nato vedno manjše. Vloge se po nekaj minutah zamenjajo.


2. Vaje za razvijanje avditivnega zaznavnega kanala

1. vaja: Učence razdelimo v pare. Učencu A zavežemo oči, učenec B pa se sprehaja po razredu in v nekem trenutku izreče kratko besedo. Učenec B mora ugotoviti, kje v razredu se nahaja njegov par. Vlogi zamenjata.

2. vaja: Učence razdelimo v pare. Usedeta se tako, da se stikata s hrbti. Najprej učenec A nekaj pripoveduje učencu B, nato mora učenec B čim bolj natančno ponoviti, kaj je učenec A povedal. Vlogi zamenjata.


3. Vaje za razvijanje kinestetičnega zaznavnega kanala

1.vaja: Učence razdelimo v pare. Najprej učenec A učencu B s prstom nekaj napiše/nariše na hrbet, učenec B mora ugotoviti, kaj je narisal/napisal. Nato vlogi zamenjata.

2. vaja: Na listke napišemo pojme/predmete. Učenci izžrebajo listek, nato pred razredom s pantomimo prikažejo, kaj je na listku pisalo. Drugi učenci ugibajo, kaj prikaz pomeni.


4. Vaja za razvijanje vseh treh zaznavnih kanalov

Učence prosite, da zaprejo oči. Medtem ko imajo zaprte oči, jih vodite tako, da ji prosite, da si v mislih predstavljajo 5 predmetov/ stvari, ki jih obdajajo, nato naj si v mislih naštejejo 5 zvokov, ki jih v tistem trenutku slišijo, ter na koncu 5 občutkov, ki jih lahko čutijo na svojem telesu.Yorumlar


bottom of page