top of page

Acerca de

Modern Classroom

AKADEMIJA ZA
PEDAGOŠKE DELAVCE

IZOBRAŽEVANJA IN TRENINGI ZA UČITELJSKE ZBORE IN ZA POSAMEZNIKE

O akademiji

Za uspešno opravljanje pedagoškega poklica so poleg strokovnega znanja ključne tudi veščine iz šestih temeljnih področij: komunikacija, vodenje in vodstvene veščine, osebni in karierni razvoj, sodobni pristopi k poučevanju, kritično mišljenje in coaching oziroma mentorstvo. 

Nova Akademija za pedagoške delavce ponuja edinstvene cenovno dostopne treninge za profesionalno, karierno in osebnostno rast pedagoških delavcev. Treningi so zasnovani kot inovativen preplet sodobnih spoznanj z različnih področij (od NLP, nevroznanosti in psihoanalize do filozofije, psihologije in sodobnih komunikacijskih študij) ter izhajajo neposredno iz dolgoletne pedagoške prakse na različnih stopnjah izobraževanja ter iz izkušenj v izvajanju treningov v Sloveniji in v tujini.

Moduli 

Modul 1: Učinkovita komunikacija

PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI:

Učinkovita komunikacija - dobri odnosi 

Modul 2: Vodenje in vodstvene veščine

UČINKOVITO VODENJE RAZREDA:

Dober vodja - aktivni učenci

Modul 3: Osebni in karierni razvoj

UPRAVLJANJE Z LASTNIMI VZORCI MIŠLJENJA IN VEDENJA:

Zadovoljen posameznik - dober učitelj

Modul 4: Sodobni pristopi k poučevanju

INTERAKTIVNA IN TRANSDISCIPLINARNA METODOLOGIJA:

Aktivno učenje - uspešen učenec

Modul 5: Kritično mišljenje

RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA V RAZREDU:

Kritičen mislec - učinkovit zagovornik

 

Modul 6: Coaching

OD UČITELJA DO TRENERJA: 

Dober mentor - motivirani učenci

IZVAJALCA: Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič. 

Screenshot 2022-08-12 at 20.06.35.png

Izobraževanja in treningi za šole in učiteljske zbore

Vsebino, format in dolžino trajanja izobraževanja prilagodimo željam šol in kolektivov.

Treninge izvajamo v svojih prostorih ali na šoli.

Vsi udeleženci na izobraževanju prejmejo tudi gradiva ter potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Cena: po dogovoru.

Povpraševanje in dodatne informacije: 

info@centerargument.si

041624038

Izobraževanja in treningi za posameznike

RAZPISANI TERMINI

12.november 2022, Ljubljana (Preteklo - kmalu bo razpisan nov termin)

UČINKOVITO VODENJE RAZREDA

Dober vodja - aktivni in motivirani učenci

 

 

3.december 2022, Ljubljana

PREPRIČLJIVA KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI SOGOVORNIKI

Učinkovita komunikacija - dobri odnosi

bottom of page