top of page

Acerca de

Students During Break

ZAKAJ DEBATA

Sklop raziskav in študij NAUDL (National Association of Urban Debate Leagues, ZDA) z naslovom “Amplifying voices and developing skills to succeed” poroča o višjem učnem uspehu mladih, ki so udeleženi v debatne programe. 

 

Revija Forbes je leta 2014 objavila kolumno, v kateri trdijo, da so bivši debaterji najboljši profil za bodoče odločevalce v poslovnem svetu.

 

Revija New York Times je leta 2015 poročala, da debaterji dosegajo boljše akademske rezultate na zaključnih izpitih, saj so sposobni kritično in inovativno premisliti argumente in najti rešitve v nepričakovanih scenarijih

 

Voice 21 je v sodelovanju z English Speaking Union England pripravil obsežno študijo različnih programov govorništva v Veliki Britaniji. Študija analizira tudi rezultate programov in največje probleme pri uvajanju debate in govorništva v šole. 

 

Zanimiva raziskava Argument Centered Education (ZDA) poroča o izrazito pozitivnih socialnih in akademskih učinskih debatne metodologije in o pomembnosti učenja argumentacije v srednjih šolah. 

 

Raziskava DEBATE MATE SOCIAL IMPACT poroča o rezultatih posebnega debatnega programa (Debate Mate) v Veliki Britaniji med letoma 2016 in 2017.

 

Diana Kuhn iz Columbia University je leta 2013 v raziskavi primerjala skupino študentov, ki so obiskovali univerzitetni program z debatno metodologijo in kontrolno skupino v običajnem programu. V dveh letih je skupina v debatnem programu dosegla povprečno 43% boljše rezultate na običajnih pisnih preizkusih v sklopu študija.

 

Debatna metodologija je lahko uspešno pedagoško orodje tudi pri študentih naravoslovnih ved, kot v raziskavi ugotavlja Sophia Scott iz univerze Virginia Tech. Debata je študentom pomagala bolje razumeti predavano snov, pridobiti nova znanja in izboljšati njihovo zmožnost kritičnega razmišljanja.

 

Učinkovitost debate v primerjavi z tradicionalno predavalno pedagoško metodo sta primerjali Mariya Y. Omelicheva in Olga Avdeyeva iz Univerz v Kansasu in Chicagu. Ugotovili sta, da debata študentom pomaga predvsem pri oblikovanju novih stališč in širjenju svojih akademskih obzorij.

 

Po izsledkih raziskave Jill Jensen, debata pri poučevanju zgodovine ustvarja zgodovinsko zavest, ki je izjemno pomembna pri učinkovitem učenju zgodovine in ustvarjanju t. i. zgodovinske empatije. 

Caroline Park, Cheryl Kier in Kam Jugdev iz univerze v Athabasca ugotavljajo, da je debata, ne glede na obliko in način implementacije, izjemno uporabno pedagoško orodje pri spletnem poučevanju.

bottom of page